pirmdiena, 2018. gada 1. janvāris

Bunguraksti un Ziemas laiks Daugavas saimē

Kopš 2017.gada rudens darbību atjaunojusi Latvijas Dievturu sadraudzes Daugavas saime. Aptuveni reizi mēnesī tradicionālās kultūras un viedas jomās ieinteresēti ļaudis nāk kopā, lai paplašinātu  un padziļinātu savu tradīcijas zināšanu un prasmju loku.

Nākamā tikšanās - 2018.gada 27.janvārī (Ziemas mēneša pirmās savaites devītā).

Sanākas tēmas un norise:

- Ieskaņa ar dziesmām un stāstiem;
- Bunguraksti kopā ar Miku Čavartu, daudznozaru mākslinieku, perkusionistu, ritmu zinātāju un skolotāju;
- Ziemas laiks - sarunas par laikskaiti, svētkiem, iezīmdienām, dziesmas, rotaļas.

Tikšanās, kā jau ierasts, notiks Klintainē, Stukmaņu ciema Avotos.

Interesentus, lūdzu, pieteikties!
Pieteikšanās un uzziņas pa tālr.: 

Gunta Lazda (Klintaines pudura vadītāja) - tālr.: 26449567, guntalazda@inbox.lv
Gunta Saule (Daugavas saimes vadītāja) - tālr. 27811297, saulegunta@gmail.com

---------

Savukārt februāra sanāka notiks 24.februārī (Sveču mēneša pirmās savaites pussvētē)plkst. 14.00 Klintaines pagasta Kūlīšos un mūsu īpašais viesis būs Mg.paed.,  japanologs Uģis Nastevičs ar stāstījumu par priekšstatu līdzībām, kas sastopamas latvju dievestībā un japāņu tradicionālajā dievatziņā šintōismā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru