pirmdiena, 2019. gada 20. maijs

Vasarassvētku svētīšanas meistardarbnīca


Skaistajā ziedēšanas laikā izsenis tradīcijā svētīti Ūsiņi - svētki puišiem un vīriem. Un Vasarassvētki - svētki meitām un sievām. Tie īpaši saistīti ar jaunību un jaunības svinēšanu – ziedēšana, pušķošanās, dziedāšana, gaviles ir to atslēgvārdi. Iespaids, ka tieši šiem svētkiem ir īpaša saistība ar cerēšanos, ar lūkošanos, ar domām par nākamajām laulībām, ar veiksmīgas dzīves nodrošināšanu tautās. Tāpēc daudzie rituāli, kuri Vasarassvētkos tiek izdzīvoti un izspēlēti ir visvairāk veltīti jaunajām meitām, kuras vistuvāk ir izdošanas brīdim. Vasarassvētku rituāli ir viņām kā stiprinājums. Tie ir kā ceļamaize nākamajai dzīvei. 

trešdiena, 2019. gada 15. maijs

Aicinājums atbalstīt Ziemupes ma-DARU!!!

Atbalsti Atpūtas pasākumu ma-DARA - Ceļš Projektu Bankā

17. augustā Ziemupes jūrmalā, Vērgales pagastā norisināsies jau astotais Atpūtas pasākums ma-DARA. Šī gada vadmotīvs ir – CEĻŠ. Pēc vārda definīcijas, Ceļš ir līnija, pa kuru notiek kustība. Arī sajūtu līmenī. Ceļš, kas mūs ved, Ceļš, ko mēs izvēlamies, Ceļš, kas ietver sevī sapņus, ilgas vai piepildījumu, un tajā pat laikā Ceļš kā Visuma sasaistes dzīpars - Zvaigžņu Ceļš, Putnu Ceļš, Ūdens Ceļš, Ziemas Ceļš, Ceļš Mājup.. Jautājums katram mums pašam - kuru Ceļu ejam.

pirmdiena, 2019. gada 29. aprīlis

Otrā Latvijas Tautasdziesmu nakts

18. maijā no pl. 18:00 Cēsu Vēstures un mākslas muzeja teritorijā norisināsies Otrā Latvijas Tautasdziesmu nakts. Arī šogad teju visas nakts garumā skanēs tautasdziesmas. Apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt tās no tradicionāla skanējuma līdz mūsdienu interpretācijām – post-folks, etno ārtroks, folkmetāls, no klausīšanās līdz kopā dziedāšanai un dejošanai.

trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis

Pavasara talka Lokstenē


Latvijas Dievturu sadraudze aicina uz talku Lokstenes svētnīcā 2019.gada 27.aprīlī plkst. 11.00

Latviskā dievestība

2019.gada 26.aprīlī plkst. 19.00 Zināšanu telpā ZIKURĀTS Laika un telpas attiecības latviskās dievestības priekšstatos – ar stāstījumu un aicinājumu uz sadziedāšanu viesos domubiedru kopa no Latvijas Dievturu sadraudzes Daugavas saimes.
Mūsu tradīcijā Laima ieliek mūs laikā un Māra ieliek mūs vielā. Laima pārvalda likteni – tā liek, raksta mūžu, liek savus lēmumus, kuriem nevar pāri kāpt, bet nav tā, ka mums būtu kāda bezcerīga attieksme pret nolemto. Mums Laimas likumi ir jāzin un jāievēro, ar tiem jārēķinās – šādi būtu labi saprast Laima lēmumu nepārkāpjamību. Te stāsts par zinošu un atbilstīgu rīcību. 

sestdiena, 2019. gada 13. aprīlis

Par japāņu tradicionālo reliģiju šintō

Arī Japānā ir ļoti dzīva tradicionālā dievestība. Te par to varēs uzzināt vairāk. Mūsu LDS valdes dalībnieks Uģis Nastevičs doktorantūras pētījumu ietvaros pievērsies arīdzan šintō - japāņu tradicionālo dievestību. Šai reizē stāstījums par pieredzēto trīs nedēļu viesstudijās un lauka pētījumā Isē.

Tiksimies RCB filiālbliotēkā VIDZEME otrdien, 16.aprīlī plkst. 17.00

Visi laipni aicināti! Ieeja bez maksas.