pirmdiena, 2014. gada 20. oktobris

Senvēstures godināšana Turlavas pagastā

2014. gada 9. novembrī, plkst. 15:00 Turlavas Kulturas namā

15:00 Atklāšana Kulturas namā.
Ekskursija uz Lipaiķu pilskalnu.
16:00 Lekcija “Pilskalni un senie simboli ap mums”.
Sadziedāšanās.
17:30 Biedrības Dižavots darbība. 
Iespeja iepazīt un iegādāties senās Baltu rotas.
Uguns kuršana un Spēka dziesmas pie Dižgaiļu estrādes.

Bezmaksas pasākums.
Lūgums līdzi ņemt nelielu cienastu sev un draugiem!

Rīko:
biedrība "Dižavots"

Atbalsta: 
Turlavas pagasta pārvalde
Fonds "Zīmogs Sarkana vaskā".
Latviskās Dzīvesziņas centrs "Zaltis"

otrdiena, 2014. gada 7. oktobris

ZALTIS iesaka ...


ZALTIS iesaka ...

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, sākot no 15. oktobra, trešdienu vakaros aicina apmeklēt jaunu populārzinātnisko lekciju ciklu “Latvija gadsimtu gaitā: desmit vēsturiskas skices”.

Šis lekciju cikls, turpinot iepriekšējā ziemā ar ciklu “Vēstures mozaīka” aizsākto tradīciju, tiek rīkots vēstures pētījumu un atziņu popularizēšanai, aicinot ikvienu interesentu apmeklēt sev interesējošās lekcijas. Kopumā cikla ietvaros notiks desmit lekcijas par Latvijas vēstures daudzveidīgajiem aspektiem, sākot ar akmens laikmetu un skandināvu vikingu darbību līdz pat pagājušā gadsimta sarežģītajām vēstures norisēm.

Lekcijas notiks katru trešdienu no 15. oktobra līdz 17. decembrim plkst. 18.00 LU Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulvārī 5, 513. auditorijā. Lekcijas ilgs pusotru stundu un pēc tām paredzēta diskusija. Lekcijas būs skatāmas tiešraidē LU portālā. Arī lekciju videoieraksti būs pieejami LU portālā, kā arī YouTube vietnē.

Populārzinātnisko lekciju ciklā “Latvija gadsimtu gaitā: desmit vēsturiskas skices” paredzētas šādas tēmas:

15. oktobrī: Prof. Andrejs Vasks: Jaunākās atziņas par akmens laikmetu Latvijā.

BALTU KRIVULE

Baltu tradicionālās garīgās kultūras kopienu 
pārstāvju saiets 

BALTU KRIVULE 

Pokaiņos 2014. gada 24.–26.oktobrī

Tēma BALTU DVĒSELE

Dalīsimies priekšstatos, viedokļos un pieredzē par to, kas ir Baltu dvēsele. Mēs zinām, ka tās ir mūsu dziesmas, mūsu dainas, teikas un pasakas, mūsu zīmes un raksti, arī mūsu kalni, upes un akmeņi, mūsu pilskalni un svētvietas. Runāsim par to, kā mēs, 21. gadsimta ļaudis, jūtamies šai Baltu dvēseles telpā, ko tajā un ko ar to darām, kā tajā dzīvojam, kāda ir mūsu pašu dvēsele. Tieši mēs paši visvairāk esam atbildīgi par šīs Baltu dvēseles un mūsu individuālo dvēseļu saskaņošanos, par to kopšanu. Par to, kā mūsu dvēseles aug un pilnveidojas Baltu dvēseles telpā, kā Baltu dvēsele pilnveidojas mūsu dvēseļu saskaņā. Kā tā jūtas? Ko tā no mums "prasa" un ko dod? Kā tā mūs sargā? Un kā mums ir jāsargā viņa? 

Sīkākas ziņas - 28846708
saulegunta@gmail.com

piektdiena, 2014. gada 3. oktobris

Sadarbība ar projektu "Komunikāciju labirinti"

Šogad Tradīciju kopai "Pērkonieši", kas jau 6 gadu pēc kārtas sadarbībā ar Latviešu nacionālistu klubu un Latviskās Dzīvesziņas centru "Zaltis" organizē nometni "Dzīvesziņas skola", nāca talkā 3 jaunieši no projekta "Komunikāciju labirinti".

Projekts norisinājās visas vasaras garumā un tā laikā jaunieši mācījās veidot dažādas sociālās kampaņas. Organizējot vasaras nometni "Dzīvesziņas skola 2014", jauniešu uzdevums bija palīdzēt veidot pamanāmu komunikāciju, lai piesaistītu publikas uzmanību, palielinātu nometnes dalībnieku skaitu un vērstu sabiedrības uzmanību uz sociāli aktuālu problēmu: starppaaudžu sadarbība. Nometnei tika aicinātas pievienoties ģimenes, kas vēlas saglabāt latviešu tautas tradīcijas un izzināt mūsu kultūras mantojuma saknes. Tika izveidota Facebook lapa, kurā norisinājās dažādi konkursi un aktivitātes. Projektā paredzēto "kampaņu sēklas naudu" jaunieši izvēlējās izmantot prezentreklāmas izgatavošanai ar nometnes simboliku - piezīmju blociņiem un nozīmītēm.

Projektu "Komunikāciju labirinti" organizēja biedrība "Talantu pilsēta", to aktīvi atbalstīja "Mārketinga guru", taču finansiālo atbalstu projekts guva no JSPA finansējuma. Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

trešdiena, 2014. gada 1. oktobris

Baltu Vienības uguņus iededza ...

Baltu Vienības diena tik svēīta un 22.septembŗa vakarā uguņi iedegti vairākos pilskalnos un svētvietāš Latvijā. Mazliet no tā visa var skatīt attēlu straumē, ko saveidojām no tiem attēliem, ko šī gada Baltu Vienības uguņu iededzēji bija mus iesūtījuši - Baltu Vienības uguņu straume

trešdiena, 2014. gada 24. septembris

Sanāksim rudentiņu daudzināt!

Kad Apjumību godi nogodēti mājās, savā sētā, tad var doties tirgū i sevi parādīt, i citus aplūkot... Tā nu arī Katlakalna RĀMUPE šogad darīs. Tikām godam ar Skandinieku draugu pulku kopā gan rudens saulrietu svētījuši, gan līvu, latvju un lietuvju saderību daudzinājuši pie Baltu vienības uguns. 

Nu svētdienas rīta pusē ausim kājas un brauksim lūkot, kā tad pašā novada centrā Ķekavā, Miķeļos klājas. Kāds tad nu tas tirgus būs??? 

Iesakām arī jums tur iegriezties! RĀMUPE ir draudzīgi ļaudis un priecājas, ja ir savējie sanākuši kopā. Arī tie savējie, kas ikdienā nesatiekas.... 

Nāciet vien - būs jauki, un arī jautri. Un varbūt pat varēs ko pārdot vai nopirkt vai vismaz kādu apdziedāt vai aprunāt... 

Miķeļos vēl var sievas lūkot. Un kur gan citur tā labākā lūkojamā vieta, ja ne tirgus ...

Un meitas tos puišus arī tirgū labi nopēta....

... Miķelīša vien gaidīju,
Kā saulītes uzlecot;
Kad atnāca Miķelītis,
Sviedu slotu sētmalā.
Lai sapūst tautu dēls,
Kā slotiņa sētmalā!