trešdiena, 2018. gada 20. jūnijs

Latvijas Dievturu sadraudze sveic Latvijas valsts simtgades Jāņos


Latvijas Dievturu sadraudze sveic Latvijas valsts simtgades Jāņos – latviskās dzīvesziņas un identitātes apliecinājuma svinībās.
Ar Jāņu līgo dziesmām un ugunskuriem apliecināsim mūsu cieņu un piederību Latvijas zemei un tautai, kura tūkstošiem gadu saglabājusi šo seno gaismas, auglības un garīgā spēka tradīciju.
Tā mūs vieno ar vissenākajām Eiropas un pasaules tautu kultūrām, to tradīcijām un vērtībām, tā ir gara brīvības,  saskaņas un vienotības svinēšana ar dabas un darba ritu, ar savu ģimeni, dzimtu un tautu un visiem līdzcilvēkiem Latvijā, jo:

Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas Jānīti daudzināja.

Vienosimies latviskajās pamatvērtībās, daudzinot gaismas Dieva dēlu Jāni,
un svinēsim Jāņus latviskas Latvijas labad!Andrejs Broks
Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis.otrdiena, 2018. gada 19. jūnijs

Kādus svētkus svinēsim nedēļas nogalē?

Rīgas Tehniskās universitātes postfolkloras grupa “Daba San” pirmsjāņu laikā nāk klajā ar dziesmu “Zāļu diena”, kurai veltīts arī video!

Par Zāļu dienu agrāk dēvēja dienu pirms Jāņiem. Šajā dienā ļaudis visu rotāja ar puķēm un zālēm. It visu, ko plūca Zāļu dienā, sauca par Jāņu zālēm. Dienai noslēdzoties, pienāk Jāņu vakars un līdz ar saulrietu iededza Jāņugunis, lai līgotu līdz pat rīta gaismai un sagaidītu Jāņu dienu

100-gades Dziesmusvētku daudzināums

Lokstenes svētnīca. Foto: Uģis Nastevičs 

LATVIJAS DIEVTURU SADRAUDZE AICINA

29.jūnijā no plkst. 18.00 Lokstenē

100-gades Dziesmusvētku daudzinājums un dievturu tikšanās


otrdiena, 2018. gada 12. jūnijs

Meditācija un garīgās prakses tradīcijas latviešu folklorā. Dzintars Vilnis Korns

Att.1. Jāņu pūdele – Jāni  kā vīrišķo 
sākumu saista ar vertikāliem elementiem, 
līdzīgi kā tas ir ar Šivu  vēdiskajā tradīcijā,

kura viens no simboliem ir visu Visumu 
caurstrāvojošs gaismas stabs.

(5.turpinājums)

Jāņi un to svinēšana


Kāpēc vispār mums vajadzētu Jāņu svinēšanu vēl kaut kā mēģināt saistīt ar kādu meditāciju, apceri? Vai tad tāpat nav jau gana labi ar to, ka mēs vienkārši nododamies priekam šajā naktī un sekojošajā dienā?

Protams, ir labi. Vēl vairāk – prieks pats par sevi jau ir viena no garīgajām kvalitātēm. Klasiskajās meditācijas kultūrās prieks, priecīgums tiek uztverts kā ļoti vērtīga un nepieciešama īpašība. Piemēram, indusu jogā tīrs prieks ir viena no četrām ētiskām pamatkvalitātēm, budistiem tā pieder pie tā saucamajiem četriem bezrobežīgajiem, kas ir garīgās pamatnostādnes – bodhičittas jeb atmodušās apziņas pamatā. Bet te gan ir viena nianse, runa abos šajos gadījumos ir par tīru prieku, nevis šķietamu prieku, kādu cilvēki mēģina gūt, piemēram, ar alkohola vai citu apreibinošu vielu palīdzību vai, tam līdzīgi, ar kādu apreibināšanās pasākumu palīdzību. Jāņiem ir piederīgs Jāņu alus un Jāņu siers kā arhetipiskas vielas. To gatavošana un nobaudīšana ir praktiski „gastronomiska” un vienlaikus var būt ar dziļu simbolisku jēgu. Diemžēl Jāņu „prieks” mums samērā bieži izvēršas visai bēdīgs kā pamatīgas nodzeršanās svētki, un būtu daudz labāk, ja ceļu policijai nebūtu jārīko savas savdabīgās kampaņas.

Papardes zieda simbolika. Dzintars Vilnis Korns


Pamazām vien laiks ierit vasarā un arī Jāņi vairs nav tālu. It kā par Jāņiem viss visiem ir skaidrs. Mēs taču tos svinam no bērnības. Un par papardes ziedu un tā simboliku taču pavisam viss ir skaidrs? Kopš Kārlis Skalbe uzrakstīja savu pasaku „Papardes zieds”, mēs visi itin labi mākam poētiski aprakstīt jauku vasaras mīlēšanos kādā nomaļākā vietā dabā. Pret to, protama lieta, nekas arī nevar būt iebilstams. Kā mēdz teikt Mārtiņš Rītiņš „kas gan var būt labāks par šo…”. Tomēr vai tas arī ir viss, ko par papardes ziedu un tā simboliku varam pateikt? Vai tiešām tikai tik vien un vai vispār tas ir tā? Palūkosimies, ko tad mūsu folklora stāsta par to. Un ne tikai ko mūsu folklora, bet paskatīsimies arī nedaudz pa labi un pa kreisi, ko mēs šajā kontekstā varam iegūt no mūsu tuvākiem kaimiņiem un arī attālākiem līdzbiedriem papardes zieda stāstā. 

otrdiena, 2018. gada 5. jūnijs

Vasaras saulgrieži Rucavā

Sandra Aigare, Rucavas sievu kopas vadītāja

Kā katru gadu, sākot no 2007.gada, rucavnieki Jāņus tieši saulgriežos svēta Papes "Vītolniekos" (šogad - ceturtdien, 21.jūnijā) - ar Jāņu izdziedāšanu, rotaļām un dančiem, ar Jāņa goda mielastu, Saules pavadīšanu jūrā, lāpu gājienu uz sētu.