pirmdiena, 2018. gada 27. augusts

Baltu Vienības uguņu sasauksme-2018. Aicinājums

22.septembris Latvijā un Lietuvā nes Baltu vienības dienas vārdu. Jau vairākus gadus baltu zemēs un vietās, kur balti un to pēcteči mīt, iededzam Vienības ugunis – notiek Baltu Vienības uguņu sasauksme. Tomēr baltu vienotībai ar divām valstīm, ar divām tautām ir par maz. Mēs, latvji, esam brāļu tautas ar igauņiem līdzīgi kā esam brāļu tautas ar lietuvjiem. Mūsos ir daļiņa somugru - līvu, igauņu, votu un citu tautu asiņu un igauņos un līvos ir daļiņa baltu. Mūsu kultūra un pasaules tvērums ir cieši saistīti un viens no otra iespaidoti – mēs esam asinīm un gēniem mijušies. 

Tālab arī Baltu Vienības dienas svētīšanai svarīgi piesaistīt arī Igauniju. Šogad, mūsu valstiskuma atjaunošanas un dibināšanas 100. gadskārtā tas ir jo īpaši nozīmīgi. 

Tāpēc, mīļie draugi latvieši - aiciniet savā pulkā un savā zemē Baltu Vienības uguņu sasauksmē iesaistīties arī brāļus igauņus!

Baltu Vienības uguņu sasauksme

22 septembrī tiek atzīmēta Baltu vienības diena. Šogad tā iezīmējas ar mūsu valstu 100-gades zīmi. Kā katru gadu, arī šogad aicinām baltu pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē pievienoties Baltu Vienības uguņu sasauksmei un laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 iedegt ugunis kalnos, pilskalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās. It īpaši šogad, jo 2017. gads Lietuvā ir Pilskalnu gads! Sirmā senatnē pilskalnos iedegti ugunskuri ir aicinājuši mūsu senčus vienoties cīņai un aizsargāt savu zemi, savu dzīvību un savdabību. Vienotība ir palīdzējusi Baltijas jūras krastā mītošajām tautām izdzīvot un pastāvēt gadu tūkstošiem, tāpēc mūsdienās vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozīmi. Kaut gan valstis citu no citas šķir robežas, visā pasaulē izklīdušos baltu pēctečus vieno no senčiem mantotais pasaules uzskats, joprojām dzīvās tradīcijas un paražas.

trešdiena, 2018. gada 8. augusts

Arheoloģisko kreklu šūšanas darbnīca BIRZĒS

Maruta Voitkus-Lūkina, dievture, Biržu saimniece

No piektdienas 31. augusta līdz svētdienai 2. septembrim 2018 Birzēs arheoloģisko linu kreklu šūšanas darbnīca Vijas Liepas vadībā. Visi mīļi gaidīti. Pieteikšanās pa e-pastu mvoitkuslukins@gmail.com, pret ko saņemsit skaidrojumu, kā nonākt Birzēs (Talsu novadā), kā arī bankas konta numuru, kuŗā iepriekš iemaksāt honorāram paredzētu ziedojumu. Dalībnieku skaits ierobežots - desmit.

otrdiena, 2018. gada 24. jūlijs

ETNONAKTS Ērmaņu muižā

Jau piekto gadu Ērmaņu muižā jūlija pēdējā sestdienā notiek mini-festivāls „Etnonakts“. Šogad – sestdien, 28. jūlijā no plkst. 19:00 darbosies brīvā skatuve, kurā savu dalību ir apstiprinājuši: mandolīnistu ansamblis „Tarkšķi“ (Iecava) un etno grupa „Jāņoga“ (Cēsis). 

Etnonakts-2018 tautas dančus spēlēs un vadīs folkgrupa “Luča”. Vārds „luča“ ir, iespējams, cēlies Latgales pusē, kas nozīmē: laimīgs, izdevīgs gadījums, vērtīgs ieguvums. Grupa dibināta 2016.gadā, tās repertuārā ir latviešu (arī igauņu, lietuviešu, portugāļu un franču) tautas dziesmas, rotaļas un danči, kas ietērpti mūsdienīgās noskaņās. 

trešdiena, 2018. gada 18. jūlijs

Piemēri par meditācijas un apceres idejas klātbūtni latviešu folklorā

Dzintars Vilnis Korns 

Meditācijas un apzinātības prakses paliek arvien populārākas ne tikvien dažādu reliģiju kontekstā, bet arī pavisam laicīgā izpratnē. Kopš pagājušā gadsimta pēdējās pāris desmitgadēs sāka parādīties arvien jauni pētījumi par šādu metožu praktisko noderību un pozitīvo iespaidu dažādos dzīves aspektos, arvien vairāk un vairāk parādījās tendences izmantot meditācijas un apzinātības metožu efektus kā palīglīdzekli ārstniecībā, bet pēdējā desmitgadē arī kā līdzekli, kas varētu sniegt papildus ieguvumus un celt dzīves kvalitāti ikdienas dzīvē, tajā skaitā pat biznesā. Tādas kompānijas kā Google, Nike, Apple, AOL Time Warner, Yahoo! u.c. ir iesaistījušās apzinātības un meditācijas programmās saviem darbiniekiem [1], [2]. Šādas programmas tiek ieviestas arī ne vienā vien skolā, vispirms jau ASV, bet tagad arī Eiropā [3], [4]. [5]. 

otrdiena, 2018. gada 17. jūlijs

ma-Dara ZIEDOS šogad

Baltu tradīcijas 18. augustā Ziemupes jūrmalā pasākumā „ma-DARA” 

Ar latviešu un lietuviešu dziesmām DziesmoTAVĀ, dzejnieku un dziesminieku mīšanos Tējnīcā, īpašo lietu un prasmju Mītavu, izstādēm, radošajām darbnīcām un izzinošām aktivitātēm 18. augustā no pl.13.00 Ziemupes jūrmalā norisināsies jau septītais atpūtas pasākums „ma-DARA”. 

pirmdiena, 2018. gada 16. jūlijs

Vasaras ražas daudzinājums Mīļmārai, Saulei un Pērkonam


Vasaras ražas daudzinājums Mīļmārai, Saulei un Pērkonam notiks Iecavā, Rāmritos - sestdien, 28.jūlijā plkst. 14.00. 

Visvairāk Saules un visvairāk Pērkona ir vasarā – Liepu un Rudzu mēnešos. Laikā, kad liepas zied un rudzi briest. Kad grieze staigā rudzlaukos un ne tikai savus bērnus izved, bet arī rudzīti briedina. 

Mēs šai dienā daudzināsim Sauli un Pērkonu, un Māru kā visas vieliskās pasaules valdītāju – radītāju, uzturētāju un noārdītāju vai pārradītāju. Bez Saules dāvātās gaismas un siltuma, un bez Pērkona nestās valgmes, dzīvā spēka un spara klātesamības tas nevar notikt.