trešdiena, 2018. gada 8. augusts

Arheoloģisko kreklu šūšanas darbnīca BIRZĒS

Maruta Voitkus-Lūkina, dievture, Biržu saimniece

No piektdienas 31. augusta līdz svētdienai 2. septembrim 2018 Birzēs arheoloģisko linu kreklu šūšanas darbnīca Vijas Liepas vadībā. Visi mīļi gaidīti. Pieteikšanās pa e-pastu mvoitkuslukins@gmail.com, pret ko saņemsit skaidrojumu, kā nonākt Birzēs (Talsu novadā), kā arī bankas konta numuru, kuŗā iepriekš iemaksāt honorāram paredzētu ziedojumu. Dalībnieku skaits ierobežots - desmit.

otrdiena, 2018. gada 24. jūlijs

ETNONAKTS Ērmaņu muižā

Jau piekto gadu Ērmaņu muižā jūlija pēdējā sestdienā notiek mini-festivāls „Etnonakts“. Šogad – sestdien, 28. jūlijā no plkst. 19:00 darbosies brīvā skatuve, kurā savu dalību ir apstiprinājuši: mandolīnistu ansamblis „Tarkšķi“ (Iecava) un etno grupa „Jāņoga“ (Cēsis). 

Etnonakts-2018 tautas dančus spēlēs un vadīs folkgrupa “Luča”. Vārds „luča“ ir, iespējams, cēlies Latgales pusē, kas nozīmē: laimīgs, izdevīgs gadījums, vērtīgs ieguvums. Grupa dibināta 2016.gadā, tās repertuārā ir latviešu (arī igauņu, lietuviešu, portugāļu un franču) tautas dziesmas, rotaļas un danči, kas ietērpti mūsdienīgās noskaņās. 

trešdiena, 2018. gada 18. jūlijs

Piemēri par meditācijas un apceres idejas klātbūtni latviešu folklorā

Dzintars Vilnis Korns 

Meditācijas un apzinātības prakses paliek arvien populārākas ne tikvien dažādu reliģiju kontekstā, bet arī pavisam laicīgā izpratnē. Kopš pagājušā gadsimta pēdējās pāris desmitgadēs sāka parādīties arvien jauni pētījumi par šādu metožu praktisko noderību un pozitīvo iespaidu dažādos dzīves aspektos, arvien vairāk un vairāk parādījās tendences izmantot meditācijas un apzinātības metožu efektus kā palīglīdzekli ārstniecībā, bet pēdējā desmitgadē arī kā līdzekli, kas varētu sniegt papildus ieguvumus un celt dzīves kvalitāti ikdienas dzīvē, tajā skaitā pat biznesā. Tādas kompānijas kā Google, Nike, Apple, AOL Time Warner, Yahoo! u.c. ir iesaistījušās apzinātības un meditācijas programmās saviem darbiniekiem [1], [2]. Šādas programmas tiek ieviestas arī ne vienā vien skolā, vispirms jau ASV, bet tagad arī Eiropā [3], [4]. [5]. 

otrdiena, 2018. gada 17. jūlijs

ma-Dara ZIEDOS šogad

Baltu tradīcijas 18. augustā Ziemupes jūrmalā pasākumā „ma-DARA” 

Ar latviešu un lietuviešu dziesmām DziesmoTAVĀ, dzejnieku un dziesminieku mīšanos Tējnīcā, īpašo lietu un prasmju Mītavu, izstādēm, radošajām darbnīcām un izzinošām aktivitātēm 18. augustā no pl.13.00 Ziemupes jūrmalā norisināsies jau septītais atpūtas pasākums „ma-DARA”. 

pirmdiena, 2018. gada 16. jūlijs

Vasaras ražas daudzinājums Mīļmārai, Saulei un Pērkonam


Vasaras ražas daudzinājums Mīļmārai, Saulei un Pērkonam notiks Iecavā, Rāmritos - sestdien, 28.jūlijā plkst. 14.00. 

Visvairāk Saules un visvairāk Pērkona ir vasarā – Liepu un Rudzu mēnešos. Laikā, kad liepas zied un rudzi briest. Kad grieze staigā rudzlaukos un ne tikai savus bērnus izved, bet arī rudzīti briedina. 

Mēs šai dienā daudzināsim Sauli un Pērkonu, un Māru kā visas vieliskās pasaules valdītāju – radītāju, uzturētāju un noārdītāju vai pārradītāju. Bez Saules dāvātās gaismas un siltuma, un bez Pērkona nestās valgmes, dzīvā spēka un spara klātesamības tas nevar notikt. 

trešdiena, 2018. gada 20. jūnijs

Latvijas Dievturu sadraudze sveic Latvijas valsts simtgades Jāņos


Latvijas Dievturu sadraudze sveic Latvijas valsts simtgades Jāņos – latviskās dzīvesziņas un identitātes apliecinājuma svinībās.
Ar Jāņu līgo dziesmām un ugunskuriem apliecināsim mūsu cieņu un piederību Latvijas zemei un tautai, kura tūkstošiem gadu saglabājusi šo seno gaismas, auglības un garīgā spēka tradīciju.
Tā mūs vieno ar vissenākajām Eiropas un pasaules tautu kultūrām, to tradīcijām un vērtībām, tā ir gara brīvības,  saskaņas un vienotības svinēšana ar dabas un darba ritu, ar savu ģimeni, dzimtu un tautu un visiem līdzcilvēkiem Latvijā, jo:

Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas Jānīti daudzināja.

Vienosimies latviskajās pamatvērtībās, daudzinot gaismas Dieva dēlu Jāni,
un svinēsim Jāņus latviskas Latvijas labad!Andrejs Broks
Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis.