trešdiena, 2014. gada 17. septembris

22.septembris – BALTU VIENĪBAS DIENA

Jau gadu no gada septembris ir iezīmīgs ar kādu īpašu notikumu. Kāda īpaša atcere to iekrāso. Saules kaujas atceres diena. 22.septembrī īpašā rituālā sapulcējamies mēs, baltu tautas un mūsu domubiedri un draugi. Mēs sanākam savos svētkalnos, senajos pilskalnos, mūsdienās iekārtotās un dzimtu svētvietās daudzināt kopības spēku, vienošanās nozīmību.

Pirms 778 gadiem 22.septembrī bija pilnmēness. Tā stāsta senlaiku hronikas. Seno, tagadējās Latvijas un Lietuvas zemi pārstaigāja ļauni ļaudis, nesdami līdzi izmisumu, sāpes, ienaidu pret vietējām tautām. Viņu vēlme bija iekarot zemi un tautu pakļaut svešai, iznīcinošai varai. Vietējie cēlās savas zemes un ļaužu aizstāvībai. Vienojās kopējā cīnā pret svešo ļaunumu. Senās baltu tautas piespieda krustnešu kaŗapulkus, Zobenbrāļu ordeņa zemiskos iekarotājus atkāpties. Ar tādu pretestību, ar tādu drosmi un uzņēmību līdz tam neviens nebija spējis krustnešu karapulkiem pretoties. Zobenbrāļu ordenis tika iznīcināts tieši Saules kaujā un tāpēc tieši Saules kauja ir nozīmīgs notikums tā laika Eiropas vēsturē.

Baltu vienības uguns, pilskalnu sasaukšanās liesmas, kas sākotnēji tika iedegtas kā pieminēšanas - atceres uguns, laika gaitā pāraugusi tikai atceres liesmas vien, bet jo gadus jo spilgtāk šais uguņos ļaudis liek vienošanās domu – baltu tautu – lietuvju, latviešu, prūšu un baltkrievu (gudu) vienotību, un arī mūsu tuvo tautu – līvu, igauņu, - asins balsi piesaucot, jo tik cieši mēs Latvijā esam ar to savijušies, ka esam kā viens.

Baltu Vienības diena ir vienīgā Latvijas un Lietuvas kopīgā svētku diena – 2000.gada 18.maijā Latvijas Saeimā un Lietuvas Seimā par tādu pasludināta. 2005.gada 22.septembra vakarā Žemaitijā starp Girnikas, Sprūdes un Šatrijas pilskalniem notika pirmā Baltu Vienības uguņu sasauksme – tajos degošās ugunis joprojām ir labi redzamas no viena kalna otrā. Gadu no gada iedegto uguņu skaits aug. Arī Latvijas ļaudis arvien vairāk iesaistās šai nozīmīgajā vienotības domā, vienotības rituālā. Kopš 2012.gada Latviskās dzīvesziņas centrs ZALTIS ir Baltu vienības uguns iedegšanas iedvesmotājs Latvijā.

Ik gadu saņemam Lietuvas Šauļu pilsētas Dabas un kultūras aizsardzības kluba AUKURAS Aicinājumu iedegt Baltu Vienības uguni. Tad nesam uguns ierosmi tālāk. Tā ir kā tāla atbalss un tai pat laikā mūsdienu zīme. Kāds iededz pirmo liesmu, kāds saka pirmo vārdu un rod sev piekritējus, atbalstītājus un tālāk jau viens otru iedvesmojam, stiprinam – domās un darbos. Liesmas iededzas ne tikai kalnu virsotnēs un skatās pēc liesmām citos kalnos. Lai tiktu kalnā, tās vispirms ieliesmo mūsu sirdīs. 

Aicinām it visus, kam Baltu un Baltijas vienotība dārga, it visus, kas jūtas par to atbildīgi, visus, kas apzinās arī savu varēšanas spēku, kāpt savos svētkalnos, degt uguni, dziedāt kopīgas dziesmas. Lai Baltu vienotības uguns deg un mūs savieno! Aicinām novadu kultūras ļaudis, tradicionālās kultūras kopējus, vietējo pašvaldību ļaudis iedegt Baltu vienības ugunis. 

Baltu Vienības uguņu aicinājums – latviski: 


Baltu Vienības uguņu 2014.gada karte: 

Baltu vienības dienā dziedamo dziesmu ieteikumi: 

Lai jūsu domubiedri jūs atrastu, aicinām par saviem uguņiem pavēstīt Lindai Lemhenai -

Plakāta autors Karolis Grušas (Lietuva)

Būsim kopā Baltu vienībā! Vienotā liesmā!

Latvijas uguņu kūrētāji – Latviskās dzīvesziņas centrs ZALTIS
Ziņu sagatavoja Gunta Saule
tālr.: +371 28846708
e-pasta adrese: saulegunta@gmail.com

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru