otrdiena, 2014. gada 19. augusts

Baltu Vienības uguņu sasaukšanās - Baltų vienybės ugnies sąšauka 2014


2014. g. 22. septembrī (pirmdienā) laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00, lai daudzinātu Baltu vienības dienu, aicinām visus baltu pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē iesaistīties Baltu Vienības uguņu sasaukšanās norisē un aizdegt ugunis kalnos, pilskalnos, svētkalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās. Pirms 778 gadiem baltu ciltis apvienojās un Saules kaujā sakāva Zobenbrāļu ordeni. Saules kaujas dienu Lietuvas un Latvijas saeimas ir pasludinājušas par Baltu Vienības dienu. Kaujas priekšvakarā tika iedegta uguns, kas bija zīme: vienosimies! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam. Uguns iedegšana vienā laikā nozīmē vienotību.

Baltijas jūras austrumu piekrastē dzīvojošos ļaudis kopš sirmas senatnes ir vienojuši kopīgi senči, kopīgas ierašas un radniecības saiknes, kopīgas saknes ir baltu cilšu valodām un kultūrai. Kaimiņos mītošajām baltu ciltīm ir gadu tūkstošiem sena vēsture, kurā baltiem bieži ir nācies cīnīties ar iebrucējiem, aizstāvēt savu zemi, savu dzīvību un savu kultūru. Mēs esam izdzīvojuši, jo mūsu spēks, tiklab dzimtenē, kā trimdā esot, ir bijis un joprojām ir vienotība un ticība. 

Šīs sasaukšanās būtība ir apmeklēt ar baltu vēsturi saistītās vietas un apjaust to nozīmi arī mūsdienās, iedegt ugunis kalnos un citās baltu vēsturiskajās vietās, vienot baltu cilšu pēctečus un zemes. 

Tā kā mūsdienās cilvēkiem vienoties palīdz arī internets, šīs idejas aizsācēji – Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības klubs “Aukuras” –, kā vienmēr, ir izveidojuši tiešsaistes karti, kurā katrs varēs redzēt gan savu, gan kaimiņu, gan visas pārējās Baltu Vienības uguņu iedegšanas vietas. Tāpēc gan kopienas un organizācijas, gan atsevišķas personas, kuras 22. septembrī laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 piedalīsies Baltu Vienības uguņu sasauksmē, aicinām par to paziņot koordinatoriem, norādot vietu, kur uguns tiks iedegta, kas to iekurs, un kontaktus saziņai. 

Piemēram: 

Girniku kalns, Bubiu seņūnija, Šauļu raj. Uguni 22. septembrī plkst. 20.00 iedegs Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības klubs “Aukuras”. Pasākums sāksies plkst. 18.30. Plašāk: www.aukuras.lt. Tālrunis saziņai: +37068612612 (Darius), info@aukuras.lt. (koordinātes: 439532, 6192546 (LKS)).

Sauliešu pilskalns, Ķekavas novadā Katlakalnā 22. septembrī plkst. 20.00 Baltu vienības uguni iedegs Gunta Saule un Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE.. Vairāk - http://kalnakopa.blogspot.com/ , tālr. saziņa - +371 28846708

Lai varētu precīzi atainot kartē vietu, ļoti vēlams norādīt tās GPS koordinātes. 

Par katru pieteikto vietu paziņosim, lai kaimiņos esošie zinātu par Jūsu iedegto Vienības uguni, redzētu to no citiem kalniem un priecātos par to. Aiciniet draugus iedegt ugunis tuvējos kalnos, lai jūs redzētu cits citu! Ja atrodaties ārzemēs un Jums nav iespējas aizbraukt uz baltu vēstures vietām, iededziet uguni mājās vai pievienojieties trimdas kopienām viņu Baltu uguns iedegšanas vietās: lai Baltu Vienības uguns zīme ceļo pa baltu zemēm un visu pasauli! 

IEVĒRĪBAI! Pilskalnos un citos dabas un kultūras mantojuma objektos, ja tur nav jau iekārtota ugunskura vieta, nededziniet uguni tieši uz zemes, jo tā jūs varētu izdedzināt robu vēstures grāmatā: sabojāt arheoloģisko slāni, kam var būt nozīme vēstures izzināšanā! Ja kalns ir apaudzis ar kokiem vai citādi traucēta redzamība, paceliet uguni uz kārts, varat palaist lidojošos lukturīšus, dot signālus ar lāzera stariem vai tml. Lūdzu, atcerieties Baltu Vienības dienas norises saskaņot ar Jūsu izvēlētās vietas saimniekiem: īpašniekiem, pārvaldniekiem, pašvaldību vai tml., it īpaši, ja tās ir aizsargājamas dabas un kultūras mantojuma vietas. 

Ieteikumi svētku svinēšanai: 

Izvēlieties ar baltu vēsturi saistītu vietu: pilskalnu, svētkalnu, senkapus, mitoloģisku vietu, cīņu vai citu piemiņas vietu. Iesakām sazināties ar citiem tuvējiem Baltu Vienības dienas atzīmētājiem, kuru kontaktus atradīsiet Baltu Vienības dienas uguņu kartē: https://maps.google.com un saskaņojiet uguns iedegšanas vai citu gaismas zīmju laiku, lai zinātu, kad cits uz cita pusi lūkoties! Pirms uguns iedegšanas iesakām sarīkot talku un sakārtot apkārtni, sagatavoties svētkiem: izveidot ugunskura vietu, sagatavot malku, savākt atkritumus. Ja tuvumā ir citi interesanti objekti, var apmeklēt arī tos. Sapulcējieties un iepazīstieties: sūtiet kausu (krūzi vai citu trauku) ar dzērienu un/vai maizes klaipu pa apli, vēlot cits citam un visiem kopā vienotību... Pastāstiet, kāpēc jums ir svarīga baltu piemiņa un vienotība... Nodziediet kopīgu dziesmu, saklājiet atnesto “groziņu” galdu... Runājiet par baltu vēsturi: uzaiciniet zinošu cilvēku, kurš pastāstītu par baltu tautu vēsturi, dzīvesziņu, īpatnībām, vienotību! Iededziet uguni! Baltu Vienības diena ir arī Rudens Vienādību diena, tāpēc varat apmest kūleni, iet rotaļās un citādi saskaņoties ar dabā notiekošajām pārvērtībām. Vērojiet debesis un apvārsni, saskaitiet, cik Baltu Vienības uguņu varat redzēt! Radiet paši sev svētkus: dziediet, dejojiet, cienājieties, dalieties pārdomās... Sūtiet ziņas draugiem un paziņām! 

Baltu Vienības dienas kūrētāji 

Latvijā
  • Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS: Saule Gunta, tel. +37128846708, e-pasts: saulegunta@gmail.com
  • lietuviešu/latviešu saziņas jautājumus risinās un Baltu vienības uguņu vietas Latvijā kartē atzīmēs Linda Lemhena, e-pasts: linda.lindale@gmail.com, tālr. +371 29430689
  • Biedrība “Latviešu un lietuviešu vienība” Inga Kapeniece, tālr. +37126242510, e-pasts: baltuvienibasugunis@gmail.com. 
Lietuvā
  • Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas “Aukuras” - Darius Ramančionis, tel. +37060091403, el.paštas: baltai@aukuras.lt .

2014. g. Baltu Vienības ugunis degs: (žemėlapis/karte). 

2013. g. Baltu Vienības ugunis iededza: (žemėlapis/karte).


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru