piektdiena, 2012. gada 1. jūnijs

Baltu krivule 2012


2012.gada 8. un 9. jūnijā Beverīnas novada Trikātā notiks Baltu tradicionālo garīgo kopienu gada saiets „Baltu krivule 2012”. Baltu krivuli Latvijā rīko Latviskās dzīvesziņas centrs „Zaltis” (priekšsēdētāja Gunta Dombrovska), Latvijas Dievturu sadraudze (LDS, dižvadonis Valdis Celms) un Beverīnas novada pašvaldība. Šī gada krivules tēma ir „Zeme un tradīcija”. Krivuli vadīs LDS valdes priekšsēdētājs, dizaineris Andrejs Broks. Dalībniekus uzrunās Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis. Krivules sagatavošanā un norisē līdzdarbojas Beverīnas pašvaldības struktūras, LDS Beverīnas draudzes vadītājs Uldis Punkstiņš, kā arī Latviešu nacionālistu kluba pārstāve Antra Balode u.c.

Pirmā šāda veida tikšanās notika pagājušā gada jūnijā Kurtuvēnos Lietuvā. Viļņā tika parakstīta arī deklarācija kā starptautiska vienošanās par sadarbību starp valstīm, zinātniskajām iestādēm, pētniekiem, kā arī biedrībām par baltu kultūras mantojuma saglabāšanu un izpausmi.

Šogad ar priekšlasījumiem uzstāsies kā dalībnieki no Latvijas, tā viesi no Lietuvas un Igaunijas. Priekšlasījumu tēmas skars baltu reliģijas īpašo vietu un nozīmību baltu tautu garīgās identitātes un kultūras kopšanā mūsdienās. Maruta Voitkus – Lūkina (Kanāda, Latvija) runās par Saules taku debesīs, sētā, apziņā. Jonas Trinkūnas (Lietuva) - par lietuviešu pasaules uzskatu. Eva Mārtuža – kāpēc mūsdienu latvietim vajadzīgs savs Dievs? Guntis Kalnietis – dievturība kā IDE reliģiozitātes mūsdienu forma. Ziedonis Kārkliņš – par pirti un latviskuma spēka avotiem. Valdis Celms (LDS) – par baltu vienotību un Baltijas vienību, tās simboliem un vērtībām. Uzstāsies arī citi runātāji. Krivules darba valodas būs latviešu un lietuviešu - tiks nodrošināts tulkojums. Krivules materiālus ir iecerēts arī izdot atsevišķā krājumā.

Paralēli krivulei notiks vairāki tradicionāli rituāli. Pirmais aizsāksies 8. jūnija vakarā ar Uguns iedegšanu pie Atpiļu ozola un kopīgu sadziedāšanos Andas Ābeles (f/k. LAIVA) vadībā. Uguns sardze nodrošinās uguni līdz pat rītam un krivules atklāšanai. 9. jūnija rītā dalībnieki pulcēsies pie kēniņa Tālivalža pieminekļa, pēc tam sanāksme turpināsies Trikātas saieta namā „Depo”. Visu pasākumu vainagos „Baltu krivules” noslēguma Tradīcijas stiprināšanas rituāls, ko vadīs Valdis Celms un Andris Kapusts kopā ar folkloras kopu „Grodi”. Vienlaikus notiks Beverīnas novada Dziesmu un deju svētki. Tādejādi arī krivules dalībnieki pēc sanāksmes dosies gājienā uz Trikātas estrādi un saplūdīs vienotā kopsajūtā ar dziedātājiem un dancotājiem Dižkoncertā.

Kā pauž Latviskā dzīvesziņas centra Zaltis dalīborganizācijas LDS dižvadonis Valdis Celms, zeme ir vieta, kur esam dzimuši, kur mūsu saknes un mūsu spēks, vieta, kuru kopt un uzturēt, kas mūs baro, iepriecina un iedvesmo, ja dzīvojam saderībā ar sevi, dabu un savu garīgo tradīciju. Savukārt tradīcija ir mūsu dzīvesziņa –izpratne un zināšanas par Dieva laisto pasauli, tās kārtību, par Laimu, Māru, Pērkonu, par mūža ritu, par šo un viņo sauli, par cilvēku tautā un mūžībā. Pasaules nozīmes vērtība. Tā ir arī mūsu šodienas atbildība un goda atdošana uzkrātajai dzīvesziņai, kas ir palīdzējis mums pārvarēt visas likteņa nestās grūtības. Atbalstot savējos un savas vērtības, esam stiprāki, vienotāki un laimīgāki paši savā zemē. Baltu tautas vieno Baltijas telpa – Baltijas jūra un zeme, kopīgie vēsturiskie likteņi un kultūru tuvība, dzīvesziņa, dievības, tradīcijas, atrašanās baltu arheoloģiskā, lingvistiskā un etnogrāfiskā mantojuma - Baltu mantojuma areālā. To atgādina arī baltu ģenētiskā marķiera LWb izplatība Baltijā. Visaugstākā šī gēna koncentrācija ir Latvijas teritorijā – 5,9 %, Lietuvā – 5,7 %, Igaunijā – 4,0 %. Šāds ģenētiskais marķieris nav atrodams nevienai citai tautai pasaulē. Kopsim saderības un goda tikumu. Būsim tauta! Mēs bijām, mēs esam un būsim, ja vien paliksim uzticīgi paši sev un savam garīgajam ceļam pasaulē. To sekmē arī šādi kopīgi rituāli, viedokļu apmaiņa un tradīciju kopšana kā „Baltu krivule”.

Arī šīs krivules laikā tiks sagatavota kopīga deklarācija par pieņemtajiem viedokļu un darbības pamatprincipiem.

Tuvāka informācija par krivuli:
Gunta Dombrovska (Gunta Saule), Zaltis priekšsēdētāja, tālrunis 28846708;
par Beverīnas novadu - Uldis Punkstiņš, Kultūras nodaļas vad., tālrunis 26495217.

Informāciju sagatavoja Iveta Mazūre, LDS valdes locekle, tālrunis 29247699.

Uzziņas: Krivūle – sapulce. Krivulis – seno cilšu priestera krīva svēts amata zizlis, spieķis. To pazina un lietoja senajā Prūsijā, Polijā un Lietuvā, Latvijā. Ar krivūles palīdzību novada vecākais aicināja uz tautas sapulci, dodot to līdzi vēstnesim kā amata pilnvaras simbolu. Krivūle bija arī enerģētiskais aizsardzības un aizsargāšanas instruments, amata zīme, ko nekad neizlaida no rokām. Krivules vārdu var tulkot kā „krīvsargs” vai „zināšanu avota aizsargs”.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru