ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

Baltu krivule 2012


Baltu tradicionālo garīgo kopienu 
Gada saiets 2012,
Beverīnas novads, Trikāta

Jau kopš pagājušā gada jūnija, kad Kurtuvēnos (Lietuvā) notika pirmā Baltu krivule, baltu tradicionālo garīgo kopienu tikšanās, esam pārliecināti, ka nākamā Baltu krivule jāsasauc Latvijā. Tālab tieši šogad, 8.-9.jūnijā tā notiks Latvijā, Beverīnas novada Trikātā.

Baltu krivules 2012 rīkotāji: Latviskās dzīvesziņas centrs ZALTIS un Beverīnas novada dome.


Dalībnieku un viesu vidū laipni aicinām piedalīties arī jūs – ja vēlaties, ar kādu vēstījumu, ja vēlaties – tāpat, klausītāju un līdzdalībnieku pulkā

2012.gada Baltu krivules tēma – Zeme un Tradīcija

Zeme – vieta – kur esam dzimuši, kur mūsu saknes un mūsu spēks
Zeme – vieta, kuŗu kopt un uzturēt ir mūsu, pašatbildīgu ļaužu pienākums un tiesības, un arī prieks, un izredzētība
Zeme – tā, kas mūs baro un uztur mūsu dzīvību, jo mēs ēdam to, kas tajā izaudzis un dzīvojam namos, kas uz tās būvēti,
Zeme - iepriecina un iedvesmo, ja redzam to daiļu, un, ja paši esam pielikuši savas zināšanas, darbu un laiku tās dailes uzturēšanā, ja dzīvojam saderībā ar sevi, savu tautu un tikuma spēku, ja dzīvojam saskaņā ar dabu un savu garīgo Tradīciju.
Tradīcija – tā mūsu dzīvesziņa – izpratne un zināšanas par Dieviņa laisto pasauli, tās kārtību, par Laimu, par Māru, par Pērkonu, par mūža rītiem un vakariem, par šo un viņo sauli, par cilvēku tautā un mūžībā.
Tradīcija – tā mūsu mūsdienu atbildība, lai no mūsu baltu senčiem nākušās prasmes un zināšanas uzturētu dzīvas, jo turēdami tās dzīvas, mēs uzturam Tradīciju. Bet Tradīciju turēdami dzīvu, atbalstot savējos un savas vērtības - esam stiprāki, vienotāki un laimīgāki paši savā zemē.

Krivules darba valodas – latviešu un lietuviešu (tiks nodrošināts tulkojums abās valodās). Lai vienkāršotu tulku darbu, laipni aicinām priekšlasījumus sagatavot elektroniski un atsūtīt mums savlaicīgi (vismaz tēžu veidā). Tas ļoti vēlams arī tādēļ, ka Krivules materiālus esam iecerējuši izdot atsevišķā krājumā.

Lai piedalītos krivulē, nepieciešams pieteikties: saulegunta@gmail.com, tālr.: 28846708
Dalība: Ls 3,- 

Iecerētā programma:

Piektdien, 8.jūnijs –
14.00 – 16.00 – Ierašanās, piereģistrēšanās, iekārtošanās, uzkodas
17.00 - Baltu krivules atklāšanas Uguns iedegšanas rituāls pie Atpiļu ozola;
19.00 - Iepazīšanās, sadziedāšana pie ugunskura, pirts utt., vakariņas
Sestdien, 9.jūnijs -
9.00 – Brokastis
9.45 – Himnas, karogi
10.00 - 13.00 – Rīta cēliens – Priekšlasījumi
13.00 – 14.00 – Pusdienas
14.00 – 17.00 – Dienas cēliens
17.30 -  vakariņas
18.30 – Gājiens uz Trikātas estrādi (šai laikā notiek arī Beverīnas novada Dziesmu svētki – šeit Krivules dalībnieki saplūdīs vienotā gājienā un kopdomā ar dziedātājiem un dancotājiem
Baltu krivules noslēguma un Tradīcijas stiprināšanas rituāls un Dziesmu svētku Dižkoncerts
Noslēgumā – Danči un zaļumballe
Baltu krivules 2012 rīkotāji:
Latviskās dzīvesziņas centrs ZALTIS,
 Beverīnas novada dome

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru