svētdiena, 2017. gada 24. decembris

Iznācis Baltkrievijas baltu žurnāla “SVAJKSTA” otrais laidiens

Ziemas saulgriežos, 21.decembrī Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā tika atvērts žurnāla “Svajksta” 2.laidiens. Žurnālu izdod gudu interneta vietnes www.svajksta.by redakcija (redaktors Aless Mikus). Nosaukums Svajksta ir prūšu valodas vārds un etimoloģiski nozīmē zvaigzne, bet semantiski - gaisma. 

Žurnālā tiek apkopoti vērtīgākie materiāli un teksti, kas gada laikā publicēti vietnē www.svajksta.by. Pirmais žurnāla laidiens iznāca šī gada pavasarī un tajā tika apkopoti 2016.gada raksti. Šajā, otrajā laidienā, var lasīt 2017.gada saistošākos rakstus par baltu dievestības un pagāniskās kultūras tēmām – Baltkrievijā, citās baltu valstīs un citviet pasaulē. Žurnāls dod vispārēju un drošu priekšstatu par to, kas ir svarīgs baltu senās viedas un tradīcijas piekritējiem, pētniekiem un kopējiem.

Gan pirmajā, gan otrajā laidienā raksti sakārtoti tematiski un lielākie šķirkļi tajā ir “Latvija”, “Lietuva”, “Balti”, “Tradīcijas” un citi. Otrajā laidienā sadaļā “Sarunas” var lasīt plašu interviju ar lietuviešu arheologu Vīkintu Vaitkēviču (Vykintas Vaitkevičius) par viņa jaunākajiem senvēstures pētījumiem Baltkrievijas gudu sakarā. 

Sadaļā “Latvija” varam skatīt fotoreportāžu no XVIII Starptautiskā Masku tradīciju festivāla, kas notika Rīgā 2017.gada februārī, ziņas par nupat Latvijas bankas izkalto monētu ar Pērkona tēlu un par nule nomā nonākušo filmu “Nameja gredzens”. Sadaļā “Lietuva” aprakstīti notikumi Šatrijas svētkalnā, festivāls "Mėnuo Juodaragis", kā arī sniegts apskats par lietuviešu sutartīņu dziedāšanas tradīciju. Savukārt sadaļā “Balti” ievietoti raksti par Lokstenē, Latvijas Dievturu svētnīcā notikušo VII Baltu krivuli. Kā arī vēstījums par senajām baltu zemēm – Tveru, Voroņežu, Rjazaņu un Smoļensku. Jāpiebilst, ka tieši “Svajksta” savas nu jau piecu gadu darbības laikā īpaši pievēršas tieši seno baltu zemju, austrumos no Baltkrievijas, pētīšanai un apzināšanai. Tāpat šai sadaļā varam lasīt un skatīt to, kā Baltu Vienības diena 2017.gada 22.septembrī norisinājās Baltkrievijā.

Citu interesantu materiālu skaitā var minēt rakstu par Lieldienu olu arhaisko simbolisko nozīmi un par baltkrievu pavasara senču pieminēšanas tradīciju - Radaunica. Svētes nosaukuma pamatā sens baltu cilmes vārds raudāt. Tāpat var lasīt ziņu par to, kā senās tradīcijas kopēji atjaunoja sena svētvieta, akmens aukurs (svētuguns vieta) Baltkrievijā – Mogiļevā (baltkr. Mahiliova) un īstenoja senajās tradīcijas ieturētu vedību rituālu Smorgoņā (Smurhoni). 

Šis ir tikai neliels ieskats žurnāla “Svajksta” 60 lappušu biezā 2.laidiena saturā. Vislabāk to lasīt pašam. Janvārī plānota tikšanās ar www.svajksta.by un žurnāla SVAJKSTA redaktoru un vadītāju Alesu Miku un žurnāla atvēršanas svētki Viļņā un Rīgā. Tāpēc iesakām sekot informācijai mūsu e-dienaslapās - http://dievturi.blogspot.com/ un http://dziveszinazaltis.blogspot.com/

Saziņa – saulegunta@gmail.com, tālr.: 27811297

ZALTIS pašlaik publicējis aprakstus par žurnālu ne tikai latviešu valodā (tulkoja Gunta Saule) Latvijai, bet arī oriģinālajā - baltkrievu valodā un tulkojumu lietuviski (Lietuvai). Foto un video no Žurnāla Atvēršanas svētkiem etno-veikalā Ragna (Minskā).

>>><<<

Выйшаў у свет другі нумар часопіса балцкіх беларусаў "Svajksta"

У часе зімовага сонцавароту, 21 снежня, у беларускай сталіцы Менску быў прэзентаваны другі нумар часопіса "Свайкста", які выдае рэдакцыя Svajksta.by.

Часопіс выпускаецца паводле матэрыялаў, якія на працягу прамінулага году з'яўляліся на сайце. Першы, пілотны нумар выйшаў увесну, у ім змяшчаліся тэксты за 2016 год. У гэтым выпуску - самыя цікавыя "балцкі" і "паганскія" навіны з Беларусі, суседніх краін і свету за 2017 год. Часопіс дае досыць досыць поўную карціну па падзеях за год і дазваляе з "першага прыбліжэння" зарыентавацца ў тым, што было важнага на думку беларускіх прыхільнікаў балцтва і старой веры.

Як у першым, так і ў другім нумарах пастаянныя рубрыкі - "Літва", "Латвія", "Балты", "Традыцыя". У 2-м нумары ў рубрыцы "Гутаркі" - вялікае інтэрвію з літоўскім археолагам Вікінтам Вайткявічусам, пра шэраг яго апошніх даследчыцкіх актыўнасцяў у беларускім накірунку.

У рубрыцы "Літва" - рэпартажы з гары Шатрыі, з фестывалю Юодарагіс, матэрыял пра літоўскія сутарцінес. У рубрыцы "Балты" - навіны не толькі пра VII Балцкую Крывулю ў Локстэнэ, але і пра ўсходнія, некалі балцкамоўныя, землі, Цвер, Варонеж, Разань, Смаленск. Менавіта "Свайкста" на працягу ўсёй сваёй 5-гадовай працы настойліва звяртае ўвагу на тэму балцкіх земляў на ўсход ад Беларусі. Змешчаны таксама вялікі рэпартаж пра сёлетні Дзень адзінства балтаў у Беларусі - фотаздымкі, спіс месцаў, тэндэнцыі (у параўнанні з мінулым годам колькасць месцаў, дзе запалілі агонь, нават падвоілася).

З іншых цікавостак 2-га нумару "Свайксты" - тэксты пра архаічнае значэнне велікодных яек і пра балцкае паходжанне веснавога свята ўшанавання памерлых "Радаўніца" ў беларусаў. Падаюцца рэпартажы пра тое, як летам энтузіясты аднавілі ахвярнік на ўсходзе Беларусі, у Магілёўскай вобласці, а таксама правялі балцка-паганскае вяселле каля Смургоняў.

Аб'ём часопіса - 60 старонак. У пачатку будучага года плануецца правесці прэзентацыю часопіса ў Вільні і Рызе.

>>><<<

Pasirodė baltiškųjų gudų žurnalo "Svajksta" antras numeris

Žiemos saulėgrįžos metu, ​​gruodžio 21 d., Baltarusijos sostinėje Minske pristatytas "Svajksta" žurnalo antrasis leidinys, kuris išleidžia gudų interneto svetainės Svajksta.by redakcija.

Žurnalas leidžiamas remiantis medžiagomis, kurios per praeitus metus pasirodydavo svetainėje. Pirmą, pilotinį leidinį išleido pavasarį, į jį sudėjo geriausius 2016 m. tekstus. Šiame numeryje - įdomiausios "baltiškos" ir "pagoniškos" krypties naujienos, įvykusios Baltarusijoje, kaimyninėse šalyse ir pasaulyje 2017 m. Žurnalas pateikia pakankamai išsamų metų įvykius įvaizdą ir leidžia iš "pirmo prisiartinimo" susiorientuoti, kas buvo svarbu gudiškams baltiškumo ir senojo tikėjimo pasekėjams.

Tiek pirmame, tiek antrame leidinyje nuolatiniai skirsniai - "Lietuva", "Latvija", "Baltai", "Tradicija". 2-ajame leidinyje skirsnyje "Pasikalbėjimai" - didelis pokalbis su Lietuvos archeologu Vykintu Vaitkevičiumi, apie eilę jo paskutiniausių mokslinių tyrimų gudų kryptimi.

Žurnalo skirsnyje "Lietuva" - ataskaitas nuo Šatrijos kalno, nuo festivalio "Mėnuo Juodaragis", medžiaga apie Lietuvos sutartines. Skirsnyje "Baltai" - naujienos ne tik apie Latvijos Lokstenėje įvykusią VII Baltų Krivulę, bet ir apie rytines, kadaise baltiškai kalbančiųjų apgyventas, žemes, Tverę, Voronežą, Riazanę, Smolenską. Būtent "Svaiksta" per visa savo 5 metų veiklą stipriai atkreipia dėmesį į etniškai baltų žemių, esančių į Rytus nuo Gudijos, temą. Taip pat pateikiama didelė ataskaita apie šįmetinę Baltų vienybės dieną Gudijoje - nuotraukos, vietovių sąrašas, tendencijos (palyginant su praėjusiais metais, vietovių, kur įžviebė ugnis, skaičius padidėja net dvigubai).

Tarp kitų "Svaikstos" 2-ojo leidinio įdomybių - tekstai apie Velykų kiaušinių archajinę prasmę ir apie pavasarinės šventės "Radaunica", kai pas gudus gerbiami protėviai, baltišką kilmę (ryšium su raudoti). Pateikiamos ataskaitos apie tai, kaip vasarą savanoriai atstatė Gudijos rytuose, Mogiliovo srityje esantį akmens aukurą bei atliko baltiškas-pagoniškas vestuves prie Smurgainių.

Žurnalo apimtis yra 60 puslapiai. Anot žurnalo redaktoriaus Alesio Mikaus, 2018 metų pradžioje planuojama surengti žurnalo pristatymą Vilniuje ir Rygoje.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru