pirmdiena, 2017. gada 16. oktobris

Aicina Daugavas saime!

Latvijas Dievturu sadraudzes Daugavas saimes ļaudis lēmuši atjaunot savu darbību - rīkot regulāras tikšanās, kopīgas gadskārtu godu svētīšanas. Un atsāksim zīmīgi - zīmīgā laikā. Veļu laikā. Dievainēs ... http://dievturi.blogspot.com/2017/…/dievaines-klintaine.html - aicināti it visi dzīvajā Tradīcijā un tās kopšanā un tālāknešanā ieinteresētie! Aicināti tie, kas savu gara pasauli grib senajā baltu un līvu kopdomā ieaust un caur to paši augt un savas tautas audzināt un daudzināt...

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru