piektdiena, 2016. gada 23. decembris

V. Celms. Baltu dievestības pamati.

Baltu dievestība – dievturība, kādu to mēs iepazīstam latvju dainās, zīmēs, simbolos un gadskārtu tradīcijās, stāsta par Dieva atskārtumu Visumā, Dabā un Cilvēkā – par vienotu pasaules redzējumu, kur Dievs ir Cilvēka palīgs un ceļa biedrs. Tā ir tēlaina dzīvības spēku pilna pasaule, saistīta ar reālo dzīvi. Radoša, darbīga un dzīves priecīga. Tā ir pilnīga pasaules aina, kur cilvēkam ir dota iespēja gūt laimi – kalpot labajam un tikumiski augt dzīves skaistuma un dvēseles pilnveides virzienā.
Dievturība balstās uz viedību – uz zināšanām par Dievu un Dieva laisto pasauli un tās likumiem. Būdama latviešu nacionālā dievestība un sevī nesdama indoeiropiešu (baltu un āriešu) senās reliģijas pamatu, dievturība gan vispārcilvēciska, gan individuāla, jo vēršas pie katra cilvēka iekšējās apziņas, runā par patiesībām un vērtībām, kas ir kopīgas un vajadzīgas visiem.
Lai lasot šo grāmatu, piepildās Dieva padoms!
Grāmata latviešu un lietuviešu valodā.


"Visi tikumi kopjami trīs galvenos virzienos: Dievu turēt, zemi turēt, ģimeni turēt. Latviešu tikumu dziesmas ietver visu svarīgāko, kas cilvēkam vajadzīgs savrupai un sabiedriskai dzīvošanai. Tas ir garīgs ceļš no indivīda “es” apziņas līdz sabiedriskai “mēs” apziņai tautā. Tā ir savstarpējas piederības apziņa savai tautai, kas izskan vārdos “Es esmu latvietis!”. Tā ir līdzatbildība priekos un bēdās, kopības sajūta likteņa līkločos, kā pagātnē, tā nākotnes sapņos!
Tā ir garīga izvēle — Dieva dots uzdevums, pienākums un arī gods - būt latvietim!
Tas ir dvēseles pilnveides un attīstības ceļš no viena apziņas pakāpiena uz arvien augstāku apziņas un pilnveides pakāpienu.''
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru