trešdiena, 2012. gada 5. septembris

Pilskalnu sasaukšanās - Baltu Vienības uguns


22.septembris ir īpaša diena baltu tautām, Baltu vienības diena, - laika ritējumā tā gūst arvien lielāku svaru. Daudzi no mums to zina. Un tai pat laikā daudziem tā vēl arvien ir mazzināma.

No kurienes tad nāk Baltu vienības dienas sākums? 1236.gada Rudens saulstāvjos Saules kaujā mūsu senči – senās baltu ciltis – vienojās kopējā cīņā un sakāva Zobenbrāļu ordeni. Rakstu liecības par saulstāvjiem pirms 776 gadiem nav saglabājušas daudz ziņu. Dažas no tām ir pretrunīgas. Vēsturniekiem joprojām nav drošas skaidrības par to, kur īsteni norisinājusies Saules kauja — pie Vecsaules Latvijā vai Šauļu apkaimē Lietuvā, tomēr skaidrs ir tas, ka kaujas vieta bija Saules zeme, Baltu zeme. Un nav šaubu par pašu notikumu un tā nozīmību — toreiz notikušās kaujas iznākums pavērsa mūsu nākotnes gaitu tai virzienā, kā tā ritēja turpmāk.


Apzinoties šī notikuma nozīmību, 22.septembris tika nodēvēts par Baltu vienības dienu - 2000.gada 18.maijā gan Latvijas, gan Lietuvas  parlamenti pieņēma Lēmumu to ierakstīt abu valstu atzīmējamo dienu sarakstā. Laika gaitā šķietami zudusi notikuma vēsturiskā nozīmība, taču tai pat laikā daudzu mūsu apziņā dienas svarīgums saglabājas un pat paplašinās, - tā kļuvusi par zīmi baltu pēcteču tautu garīgajai vienotībai.

Kopš 2000.gada katru gadu 22.septembrī Latvijā un Lietuvā, notiek kopīgi svētki – kaŗavīru daudzinājumi, baltu kopienu pulcēšanās, svinīgas uzrunas, folkloras kopu un koru sadziedāšanās un galvenām kārtām - uguņu iedegšana pilskalnos. Laika gaitā arī citos baltu pēcteču apdzīvotos apvidos Baltkrievijā, Polijā un citviet mostas ļaužu apziņa seno baltu zināšanu apguvei, izpratnei un daudzināšanai, un pašstiprināšanās šais zināšanās gūst arvien dižāku nozīmi. Mūsu spēks ir mūsu saknēs, mūsu senajā dzīves un pasaules izpratnē. Mūsu nākamība ir senatnes pētīšana un daudzināšana, dzīve atbilstoši pasaules un saules dzīvības ritējumam.

Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS kopā Beverīnas novada domi aicina šī rudens Baltu vienības dienu svētīt ikvienā Latvijas novadā un iedegt Baltu vienības uguņus katrā pilskalnā un svētkalnā.

Mēs aicinām ļaudis uz Pilskalnu sasaukšanos - sestdien, 22.septembrī, plkst. 20.00 sanāksim kopā sev tuvajos pilskalnos un svētkalnos un aizdegsim Baltu vienības ugunis! Lai tās ir mūsu, baltu garīgās vienotības apliecinājums un stiprinājums.

Mēs aicinām iedegt Baltu vienības uguņus ik vietā, kur baltu pēcteči mīt dažādu laiku un notikumu aiznesti – ne tikai Rīgā Daugmalē, Dignājā, Beverīnā un Sidrabenē, ... bet arī Omskā, Luksemburgā, Londonā, Drodhedā, Kalifornijā, Toronto, Brisbenā, Šanhajā, Sidnejā, Maskavā, Breslavā, Oslo, ...

Latviskās dzīvesziņas centra „ZALTIS” valdes priekšsēdētāja Gunta Dombrovska (Gunta Saule)
Tālr.: 28846708, biedriba.zaltis@gmail.com

Beverīnas novada domes valdes priekšsēdētājs Māris ZvirbulisNav komentāru:

Ierakstīt komentāru