piektdiena, 2017. gada 10. novembris

Pērkona daudzveidība baltu kultūrā

Biedrība Dižavots ar sadarbības partneriem rīko saietu
Pērkona daudzveidība baltu kultūrā.

2017. gada 12. novembrī, 12:00, 
Kuldīgas novada, Turlavas Kultūras namā.

Pērkona izpausmes mitoloģijā, folklorā, vietvārdos, dabā un ikdienā. Baltu reģionu un kaimiņu tautu pētnieku un praktiķu viedokļi.

Programma.
12:00 Saieta atklāšana.
12:05 Ivars Logins “Pārkūņa vītas vordi Latvejā i ar tū saistētī otrodumi”.
12:30 Stāstniece Liesma Lagzdiņa Kuldīgs mēlē klāstīs par Pērkoņtēv latvju ticējumos.
12:55 Mārtiņš Kukurs "Prūši laikmetu griežos - no varenības, caur iznīcībai uz atjaunotni."
13:20 Evaldas Jaloninas "Perkūnas čia ir kitur" (Pērkons šeit un cituviet).
13:45 Tējas un dziesmu pauze.
13:55 Sofija Kukure "Pirmskristīgā Baltijas tautu ticība un tās loma cīņā pret teitoņu ordeni XII- XIII. gs."
14:20 Ingus Freibergs “Pērkons senajās Zīmes un dabā.”
14:45 Jānis Mednis stāstīs par somugru kultūras un mitoloģijas tradīcijas Latvijā un Igaunijā.
15:10 Psiholoģe Gundega Kozlova "Pērkona simboliskā klātesamība cilvēka mūžā".

15:35 Sadziedāšanās ar Suitu Dūdeniekiem un vācieti Pēteri Štefanu.
Aizputes Bandavas Strēlnieki ar Pērkona Ugunsbultām un sentēvu Uguns iegūšanu metodi, kalšanas nianses rādīs amata meistars Laimonis Spēks no Vecvilgāles! Cienastu baudīšana. 

16:25 Jautājumi, viedokļi - lektoru un skatītāju diskusijas.
17:30 Saieta noslēgums.

Saietā būs skatāmi materiāli par Pērkona tēmu un Ķikuru kalēja Pētera Kārkliņa 1933. g. darbu pieraksti.
Iespēja iegadāties mājražotāju un amatnieku produkciju.
Dalība bez maksas.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru