ceturtdiena, 2013. gada 31. janvāris

Sākusies nomināciju pieteikšana UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram


No 30. janvāra līdz 30. aprīlim UNESCO Latvijas Nacionālā komisijā (LNK) notiek jauno nomināciju pieteikšana programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Ikviens, īpaši atmiņu institūciju – muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu krātuvju – pārstāvji, aicināti apzināt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas, kas varētu būt nozīmīgs vēsturē, īpaši nacionālā mērogā, un izvirzīt to programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram.


Programmas īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO LNK darba prioritātēm, tāpēc 2009. gadā tika izveidots programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs. Tā uzdevums ir vērst Latvijas sabiedrības uzmanību dokumentārā mantojuma lomai kolektīvās kultūras atmiņas pastāvēšanā, dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmei un atbilstošu saglabāšanas tehnisko instrumentu pielietojumam. Reģistra mērķis ir, izceļot dokumentāro mantojumu, veicināt tā saglabāšanu, izpēti, interpretāciju, darīt to sabiedrībai pieejamu, atpazītu un novērtētu.
Latvijas atmiņas institūcijās un privātajās kolekcijās rodamas daudzas unikālas vērtības, kuru pieejamības veicināšana, iepazīšana un atpazīstamība bagātinātu Latvijas iedzīvotāju zināšanas par tautas vēsturi un dokumentāro mantojumu, stiprinot kolektīvo atmiņu un nacionālo pašapziņu. Tāpēc UNESCO LNK aicina atmiņu institūcijas iesaistīties programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanā Latvijā, sniedzot iespēju darīt visai pasaulei pieejamus un iepazīstamus tos dokumentus, kas vēsturiski bijuši ar nacionālu ietekmi un kuru zaudējums būtu arī būtisks zaudējums visas pasaules atmiņai.
UNESCO programma „Pasaules atmiņa” 1992. gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Redzamākā programmas „Pasaules atmiņa” iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā.
Programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā ir iekļautas divas nominācijas no Latvijas – Dainu skapis un liecības par Baltijas Ceļu. Programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā šobrīd iekļautas četras nominācijas – Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija par Ķeguma HES būvniecību, Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss, Raiņa un Aspazijas sarakste un Latvijas Centrālās Padomes 1944. gada 17. martā parakstītais Memorands.
Nominācijas programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram jāiesniedz līdz 2013. gada 30. aprīlim, aizpildot pieteikuma formu atbilstoši reģistra vadlīnijām. Pieteikumu oriģināli jāsūta UNESCO LNK uz adresi Pils laukums 4 – 206, Rīga, LV 1050 un kopija elektroniski uz e-pastu office@unesco.lv.

Konsultācijas par nomināciju pieteikumu sagatavošanu var saņemt, rakstot uz e-pastu e.malkevica@unesco.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 325 109.

Vairāk informācijas par programmu „Pasaules atmiņa” – www.atmina.unesco.lv.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru