trešdiena, 2017. gada 23. augusts

Eiropas Kultūras Mantojuma dienas Ķoniņciemā​ ​ 2017. gada ​​ 9. septembrī

Ķoniņi ir vienīgie latviešu senči, kuri nekad nav pakļāvušies svešām varām, kaklakungiem un svešām reliģijām un gadu simtiem ilgi ir spējuši saglabāt savu neatkarību.

Kuldīgas novada Turlavas pagastā Kuršu ķoniņu teritoriālo robežu veido bijušo 4 ķoniņu brīvciemu teritorijas ~700 ha lielā platībā.

Senajā Ķoniņciemā bija 13 saimniecības, no kurām līdz mūsdienām daļēji ir saglabājušās trīs, tostarp ”Vidusmauļas” un ”Kalna Ķīkāļi”. Kuršu ķoniņi ir vēstures procesā izveidojusies noteikta teritorija, kuru no citām atšķir tai piemītošā savdabīgā kultūras identitāte, kas izpaužas konkrētajai teritorijai raksturīgajā unikālajā kultūras mantojumā un valodas īpatnībās. Nosaukums ”kuršu ķoniņi” radies no senčiem - kuršu zemju valdniekiem.


Kuršu ķoniņu kultūras mantojuma savdabību nosaka ilgstošā personu un īpašuma saimnieciskā neatkarība, sociālā un administratīvā pašnoteikšanās. Ķoniņu saimnieciskā nošķirtība no zemniekiem un muižniekiem veicināja daudzu arhaisku kultūras iezīmju - apģērba, valodas, ticējumu, saimniekošanas formas un identitāte saglabāšanās.

Šobrīd kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana ir apdraudēta, kultūrvēsturiskā vide padomju gados ir degradēta, ļoti liela daļa no šīm unikālajām vērtībām ir zudusi.

Kultūras Mantojuma Saglabāšana

Kuršu ķoniņu stāsts ir unikāls gan Eiropas, gan Latvijas vēstures kontekstā. Tas ir stāsts par brīvības, neatkarības un pašnoteikšanās pieredzi un savu tiesību sargāšanu daudzu gadsimtu garumā.

9. septembrī vēsturiskajā Ķoniņciemā notiks pasākums, kas padziļinās izpartni par seno kuršu ķoniņu vēsturi un piedāvās iespēju iepazīties ar spilgtākajām kuršu ķoniņu kultūras liecībām - ķoniņu brīvciemu vēsturiskās apbūves materiāliem, unikāliem vēsturiskiem dokumentiem – “Brīvības grāmatām”, fotogrāfijām u.c. vēsturiskām liecībām no Kuldīgas muzeja fondiem.
​Laba Doma​

Eiropas Kultūras Mantojuma diena ĶONIŅCIEMĀ

2017. gada 9. septembrī Kuldīgas novada Turlavas pagasta vēsturiskajā Ķoniņciemā, VIDUSMAUĻĀS

10.00 – svinīga pasākuma atklāšana.
10.20 – 11:00 Kuldīgas novada muzeja prezentācija un viktorīna.
11:00  - "Brīvības sala. Ķoniņciema pašpietiekamība 15.-20.gs.", vēsturnieka Agra Dzeņa prezentācija.
12:00 – Seno kuršu ķoniņu dzimtu pārstāvju Apaļais galds.  Sarunu vada Dace Judina.
13:00 – Ciemošanās senās Peniķu dzimtas mājās – Peniķu dzimtas stāsts.
14:00 – “Turlavnieki par ķoniņiem”-  stāstu darbnīca ar muzikālu pavadījumu.
15:00 – Noslēguma zupa un laba vēlējumi kuršu ķoniņu mantojuma saglabāšanai.
Papildus programmā:
ķoniņu kaimiņi "Suitu vīri", "Nārbuļi" u.c. muzikālas aktivitātes, radošas darbnīcas 
bērniem un jauniešiem, kuršu ķoniņu senlietu krātuves apskate, vietējo amatnieku tirdziņš, fotosalons.

Pasākuma moderators – Dace Judina

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru