ceturtdiena, 2014. gada 23. oktobris

Aīda Rancāne Gunta Siliņa-Jasjukeviča Ilze Briška. Saules gads Ziemassvētki

Rīgas grāmatu svētku laikā Kongresu namā š.g. 26. oktobrī plkst 12.00 215. auditorijā notiks grāmatas Saules gads Ziemassvētki krustabas, kuras vadīs Andris Kapusts un folkloras kopa „Grodi”. Piedalīsies autores un bērnu mūzikas grupa, varēs daudz ko uzzināt par Ziemsvētku tradījām un cienāties, sadziedāties un sadancoties. 

Autores paredzējušas Saules gada ciklā izdot četras grāmatas. Ziemassvētki ir vieni no tradicionālajiem mūsu tautas svētkiem, kas gada ritumā iezīmē īpašu Saules stāvokli kosmosā – Saules gada sākumu. Tāpēc tieši ar grāmatu Ziemassvētki tiek aizsākta grāmatu virkne.

Grāmata sastāv no divām daļām un pielikuma. Pirmajā daļā uzzinām visu par Ziemsvētku tradīcijām, kas kā unikālas vērtības mūsu kultūrā ienāca jau pirms daudziem gadsimtiem un pastāv vēl joprojām. Te Ziemsvētki tiek ieskicēti kalendārajā gadā, parādīts laika un uztveres princips, skaidrota rituālu jēga utt.

Otrā daļa ir adresēta bērniem. Tajā apkopoti izziņas un praktiskie materiāli, kas noderēs mācību procesā sākumskolā, kā arī ģimenē, gatavojoties Ziemassvētkiem.

Par autorēm. Aīda Rancāne, bioloģijas doktore, filozofijas maģistre, vairāku pētniecisku rakstu autore, tautas mūzikas izpildītāja, folkloriste; Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pedagoģijas doktore, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore, folkloriste; Ilze Briška, pedagoģijas doktore, mākslas maģistre, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru