pirmdiena, 2014. gada 7. aprīlis

5. saiets ciklā Baltu sakrālais mantojums

5. saiets ciklā Baltu sakrālais mantojums“Tēvu tēvu laipas mestas, bērnu bērni laipotāji.” norisināsies 2014. gada 17. un 18. maijā, 2014 gads Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33a, Ādažos.

Tēvu tēvu laipas mestas,
Bērnu bērni laipotāji;
Tā, bērniņi, laipojiet,
Ka pietika mūžiņam.Programma
PIRMĀ DIENA: Tēvu tēvu laipas mestas
Šobrīd latviešiem ir svarīgi izprast savu vietu kopējā pasaules organismā, kur katra tauta pilda zināmu funkciju un ir neaizvietojama. Lai apzinātu latviešu tautas misiju visuma vēsturē un veicamo rīcību nākotnē, mums sākotnēji jāaptver sava izcelsme un identitātes īpatnības:
 • Izzināsim šobrīd Latvijas tēlu veidojošos priekšnosacījumus ārējās izpausmēs un latviešu tautas patības īpatnības mūsu pašu apziņā;
 • Kādi identitātes priekšnosacījumi veido Latvijas Republikas pilsoņa piederību valsts juridiskai formai;
 • Kas noteic piederību latviešu tautai un kādi sarežģījumi mums jārisina šodien?
 • Latviešu kā kultūrnācijas veidošanās vēsture un īpatnības;
 • Latvieši, kā Baltu kultūras, tikumības un pārpasaulīgo vērtību mantotāji un uzturētāji šodienas globalizācijas kopsakarībās.
VISAS DIENAS GARUMĀ: Pavasara tirgus
amatnieku darinājumi, rokdarbi, lauku labumi, mājražojumi, viss dārzam
VAKARA PROGRAMMA 21.00-22.30: Ūsiņa daudzināšanas rituāls ar deviņiem ugunskuriem un zirgu dancināšana ugunskuru gaismā kopā ar folkloras kopām “Grodi” un “Garataka”
OTRĀ DIENA: Bērnu bērni laipotāji
Apzinoties laika pārbaudi izturējušu zināšanu un ieražu pārmantojamības nozīmību ģimenē, iedzīvināsim un vairosim tikumības izpratni, kas devusi iespēju cilvēku kā dabas daļas pastāvēšanai šodienas Latvijas teritorijā ar tai raksturīgajiem dabas un ģeopolitiskajiem apstākļiem:
 • Cilvēka bioloģiskā, garīgā un dvēseliskā attīstība no pirmajiem mirkļiem Dieva laistajā pasaulē;
 • Ģimenes loma tautas ķermeņa veidošanā caur ieražu, rituālu un vērtību stiprināšanu ģimenē un dzimtā;
 • Izglītības loma cilvēka socializācijā un radošajā attīstībā;
 • Dzīve saskaņā ar dabu, tās ritmiem un likumsakarībām – vides nozīmība cilvēka patības veidošanā;
 • Ikdienas ieražu, godu un gadskārtu tradīciju nozīme un spēks tautas pašapziņas stiprināšanā.
 • Saieta mērķis:
  Stiprināt Latviešu tautas pašapziņu un pārliecību par stabilu pašnoteikšanos un izaugsmi esošajā Latvijas teritorijā Pasaules pārmaiņu kontekstā.
  Rosināt tradicionālo kultūras vērtību izplatību un zināšanu sekmīgu pielietojamību katra indivīda identitātes, ģimenes un savstarpējo attiecību veidošanā un izkopšanā.
  Sekmēt zinātnieku, nozaru profesionāļu, varas pārstāvju, nevalstisko organizāciju, izglītojošo iestāžu pārstāvju un uzņēmēju savstarpējo sapratni un sadarbību tradicionālās kultūras un vēstures padziļinātā izpētē un vienotību tautas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatvirzienu veidošanā.
  Saieta un tās ietvaros rīkotās diskusijas uzdevumi:
  • Apzināt mūsu kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību un latviešu, kā tautas uzdevumu, civilizācijas kontekstā šī brīža pasaules vērtību attīstības kopskatā.
  • Apzināt apstākļus, kas stimulē un attīsta tradicionāla dzīves veida praksi Latvijā.
  • Izzināt kā Latviešu tradicionālās kultūras, rituālu un ieražu izplatība veicināma arī ārpus Latvijas dzīvojošu latviešu ģimenēs un saimēs.
  • Veidot prioritāri veicamu darbu virzienus tradicionāla dzīves uzskata izplatībai, izanalizēt to veiksmīgas realizācijas priekšnoteikumus.
  • Sekmēt šādu saietu, semināru, konferenču un cita veida pieredzes apmaiņas pasākumu cikla regularitāti, ilgtspējību un daudzveidību visās Latvijas daļās.
   
 • Uz saietu aicināti:
  Latvieši un citu tautību Latvijas iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti savas personības izaugsmē caur nacionālās pašapziņas stabilizēšanu un tradicionālās dzīvesziņas pielietošanu ikdienā.
  Konferences formāts ir veidots tā, lai būtu iespējams iepazīties ar labo piemēru praksi, teorētiskajām zināšanām un jaunākajiem atklājumiem.
  Saieta norises vieta un laiks:
  Konference norisināsies 2014. gada 17. un 18. maijā, Ādažu Kultūras centrs, Gaujas iela 33a, Ādažos, Latvijā:https://www.google.lv/maps/place/Gaujas+iela+33A/@57.0505667,24.3254821,39607m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46eec9f85491663f:0xb6e1562b69088eff
 • Saietu rīko:
  DZIVOTPRIEKS.LV – interneta krājums dabiskas dzīves un Latviskās dzīvesziņas meklētājiem.
  Papildus informācija būs pieejama organizatoru lapā: http://www.dzivotprieks.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru