otrdiena, 2014. gada 6. maijs

Tēvu tēvu laipas mestas...

Šobrīd latviešiem ir svarīgi izprast savu vietu kopējā pasaules organismā, kur katra tauta pilda zināmu funkciju un ir neaizvietojama.

Lai apzinātu latviešu tautas misiju visuma vēsturē un veicamo rīcību nākotnē, mums sākotnēji jāaptver sava izcelsme un identitātes īpatnības.

Tiekamies 17. un 18. maijā Ādažos
KONFERENCES MĒRĶIS

Stiprināt Latviešu tautas pašapziņu un pārliecību par stabilu pašnoteikšanos un izaugsmi esošajā Latvijas teritorijā Pasaules pārmaiņu kontekstā.

Rosināt tradicionālo kultūras vērtību izplatību un zināšanu sekmīgu pielietojamību katra indivīda identitātes, ģimenes un savstarpējo attiecību veidošanā un izkopšanā.

Sekmēt zinātnieku, nozaru profesionāļu, varas pārstāvju, nevalstisko organizāciju, izglītojošo iestāžu pārstāvju un uzņēmēju savstarpējo sapratni un sadarbību tradicionālās kultūras un vēstures padziļinātā izpētē un vienotību tautas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatvirzienu veidošanā.

UZ KONFERENCI AICINĀTI

Latvieši un citu tautību Latvijas iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti savas personības izaugsmē caur nacionālās pašapziņas stabilizēšanu un tradicionālās dzīvesziņas pielietošanu ikdienā.

KONFERENCI RĪKO

Radošā apvienība Dzīvotprieks

ATBALSTA:

    

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru