piektdiena, 2013. gada 16. augusts

Atklāta vēstule

Kultūras ministrei
Ž.Jaunzemei-Grendei

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktorei D.Melbārdei

Par attīstības plānošanas dokumentu „Radošā Latvija”

Atsaucoties uz biedrības ZALTIS š.g. 25.maijā Kultūras ministrijā iesniegto vēstuli par stratēģijas „Radošā Latvija 2014 – 2020” izstrādi un tradicionālās kultūras vietu tajā, kā arī uz sekojošo elektronisko saraksti ar Kultūrpolitikas departamenta direktori J.Treili un Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktores vietnieci S.Pujāti, mēs konstatējam, ka tradicionālās kultūras (etniskās – materiālā un nemateriālā mantojuma izpratnē) jomai stratēģijas dokumenta veidošanas nolūkam nav atvēlēts atbilstošs organizatoriskais darbs. 


Visā iepriekš minētā sarakstē esam izteikuši gatavību piedalīties stratēģijas dokumenta izstrādē, taču joprojām nav saņemta atbilde no atbildīgām amatpersonām par dokumenta izstrādes kārtību un virzību. Rodas pamatotas bažas, ka nemateriālā mantojuma nozares tradicionālas kultūras stratēģija netiek izstrādāta, un tātad tā netiks pārstāvēta kopējā stratēģiskā dokumentā „Radošā Latvija 2014 – 2020”. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka nedz biedrību apvienība ZALTIS, nedz kāda mums zināma etniskajā kultūrā darbojošamies biedrība (amatnieki, folkloras biedrības, novadu kultūras biedrības u.c.) nav saņēmusi uzaicinājumu piedalīties nemateriālā kultūras mantojuma nozari pārstāvošo organizāciju sanāksmē, lai uzsāktu darbu pie stratēģijas izstrādes vai ievēlētu nozares pārstāvi Latvijas Nacionālās kultūras padomei. Lūdzam LNKC mūs informēt, kuras organizācijas ir aicinātas uz kopīgām tradicionālā kultūras mantojuma nozares sanāksmēm, un kādi ir šo sanāksmju lēmumi.

Lūdzam Jūs, kultūras ministrei, nepieļaut formālu pieeju latviešu tradicionālā materiālā un nemateriālā mantojuma nozares stratēģijas izstrādei un aicinām, atbilstoši Latvijas Nacionālās kultūras padomes nolikumam, nodrošināt padomes izveides sanāksmes sasaukšanu, to izziņojot visiem nozarē ieinteresētajiem un iesaistītajiem jau tuvākajā laikā, lai netiktu zaudēta iespēja nodrošināt tradicionālas latviešu kultūras saglabāšanu un attīstību valsts kultūrpolitikas nākošā posma ietvaros. Lūdzam nodrošināt publiski pieejamu informāciju par Kultūras ministrijas paspārnē notiekošo un plānoto darbību tradicionālas kultūras nozarē.

Gunta Dombrovska

Biedrību apvienības „Latviskās dzīvesziņas centrs ZALTIS”
valdes priekšsēdētāja
Apvienība „Latviskās dzīvesziņas centrs ZALTIS”:
Biedrība „Lauku pirtnieki”,
Biedrība „Tava skola”,
Biedrība „Viedums”,
Folkloras informācijas centrs,
Kultūras un izglītības studija „Talantu pilsēta”,
Latvijas Folkloras biedrība,
Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija,
Latvijas Dievturu sadraudze,
Latviskās dzīvesziņas biedrība „Saulesrīts”.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru