piektdiena, 2013. gada 14. jūnijs

Lietuvas Baltu krivule Kražos


Šovasar 12.-14.jūlijā Lietuvas Romuva sasauc Baltu Krivuli Kražos. Kraži ir viens no lielākajiem Žemaitijas un visu baltu garīgajiem centriem. Šeit atrodas lielākais Lietuvas upurkalns-Medžiokalnis (Kokakalns). Žemaitija visilgāk no Eiropas valstīm uzturēja garīgo neatkarību un iedzimto baltu kultūru, ko saglabāja nākamām paaudzēm.

Viens no pasākuma vadītājiem, vaidila Valdas Rutkūnas (Valdis Rutkūns) saka: "Šogad aprit 600 gadu kopš baltu tradīcijas dzīvo sarežģītos apstākļos un pastāvīgi notiek centieni tās iznīcināt un apspiest. Tāpēc šogad īpaši svarīgi, lai visi balti ar savu klātbūtni, apmeklējot šos pasākumus, atbalstītu žemaišu baltiskā gara spēku. Krivule notiks Žemaišu Vienotības dienā. Krivule baltu tautām ir kopienu sapulcēšanās, lai kopā risinātu svarīgus un visus skarošus jautājumus. Šajā sakarā Medžokalnī tiek rīkoti svētki un tiek aicināti visu baltu zemju cilvēki, kuriem ir vēlēšanās sadarboties savā starpā. Krivule ir svarīga vērtība, stiprinot Medžokalna svētvietas nozīmi un atpazīstamību baltu apvidos. Mūsu pusē ir stipras baltiskās apziņas saknes. Baltu svētkos piedalās daudz jaunatnes. Mēs esam ļoti priecīgi un gaidām ierodamies brāļus un māsas no visām baltu zemēm. Neapšaubāmi, tas veicinās baltu pasaules uztveres izplatīšanu un sadarbību starp cilvēkiem. Krivule ir vieta, kur lemt visiem svarīgus jautājumus. Lietuvas Romuvas 2011.gada Krivules pamatdoma bija, - visiem baltiem pastāvīgi satikties, stiprināt dvēselisko vienotību, spriest kā risināt baltiem svarīgus kultūras uzdevumus.

Pirmā Baltu Krivule notika 5.jūnijā 2011.gadā Kurtuvēnos. Otrā - pagājšgad notika Latvijā. Trikātā. Šogad Romuva visus aicina uz Kražiem, Lietuvā.

Aptuvenā Krivules programma.

Krivules tēma: Dziļākās savdabības un veselīgas dzimtas/iedabas/iedzimtības stiprināšana, sadarbojoties un modinot sabiedrību..

12.jūlijs. Piektdiena. 

Plkst.18.00 - reģistrācija Kražu Krivules kolēģijā 

Plkst. 19.00 Svētvakars. Uguns iedegšana Medžokalnā. Krivules dalībnieku iepazīšanās, dziesmas, rotaļas un dejas. 

13.jūlijs. Sestdiena.

Plkst. 10.00 - Baltu Krivule kolēģijā. 

Plkst. 18.00  Žemaišu un Baltu vienības svētki Medžokalna upurkalnā 

14.jūlijs

Plkst. 10.00  kolēģijā notiek vienošanās, deklarāciju pieņemšanas.

Žemaitijas upurkalnu un pilskanu apmeklēšana, iededzot uguni. 

Krivule tiek sasaukta pēc Lietuvas Romuvas iniciatīvas

Aicinām visas organizācijas, kopienas, personas, kam svarīga baltu kultūra, pievienoties svētku organizēšanai un piedalīties tajos.

Pilna svētku programma un to rīkojošo organizāciju saraksts tiks paziņots vēlāk.

Interesēties vai ziņot:

El.p.: valdasr@takas.lt, tel.: 8-687 93385.

----------

Tiks veidota braucēju kopa no Latvijas, - interesentus, lūdzu, pieteikties - saulegunta@gmail.com, tālr. 28846708 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru