ceturtdiena, 2015. gada 3. decembris

PAR STARPTAUTISKO / NACIONĀLO KULTŪRAS CEĻU "BALTU CEĻŠ"

Eiropā veidojas jauni kultūras ceļi. Lai koptu un pasaulei parādītu baltu mantojumu, asociācija „Baltu centrs” veido kultūras ceļu „Baltu ceļš”. Kultūras tūrisma ceļa „Baltu ceļš” sākotnējo koncepciju pievienojam 1. pielikumā. „Baltu ceļam” vajadzētu aptvert ar baltu vēsturi un kultūru saistītas zemes: Lietuvu, Latviju, Poliju, Baltkrieviju u.c. Mērķis – radīt nosacījumus kultūras jomā strādājošo juridisko personu starpreģionu sadarbībai, attīstot kultūras tūrismu, saglabājot un aktualizējot vēsturisko un etnogrāfisko baltu reģionu kultūras mantojumu, kultūras pasākumus, stiprinot vietējās kultūras savdabību. Kultūras tūrisma ceļš tiek veidots, vadoties pēc Eiropas kultūras tūrisma ceļu principiem.

Uzaicinām pašvaldības un ieinteresētās organizācijas kļūt par partneriem un piedalīties starptautiskā/nacionālā kultūras ceļa „Baltu ceļš” radīšanā.
 
Par projektu vairāk ->

Pieteikšanās anketa ->

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru