pirmdiena, 2016. gada 18. aprīlis

Par ziņām un informāciju

No dažādiem avotiem reizumis saņemam dažādus jautājumus saistībā ar Latvijas Dievturu sadraudzes un Latviskās dzīvesziņas centra ZALTIS ziņām. Ieteikumi - kā pie ziņām tikt:

* var izvēlēties katrs pats sev uzticamākās e-vietnes, kurām sekot. Daudzās no tām ir iespējams pieteikties uz automātiskajiem jaunumiem un bieži šie jaunumie pienāk tiešām tad, kad tie tur ievietoti, nevis reizi nedēļā (un pie to izūtīšanas neviens nesēž, tie tiešām ir automātiski). ZALŠA lapā tāds lodziņš ir labās puses slejā uzreiz zem ziņas par kalendāru. Tas saucas "Abonē ZALŠA ziņas" un šajā lodziņā ir jāieraksta sava e-pasta adrese, uz kuru ziņas vēlaties saņemt. Svarīgi ievērot, ka pieteikums jāveic līdz galam - saite, ko savā e-pastā saņemsiet, ir obligāti!!! jāapstiprina. Tikai tad jūs ziņas saņemsiet. Līdzīga kārtība ir arī Sadraudzes lapā - tikai lodziņs ar nosaukumu "saņemiet lapas jaunumus" atrodas kreisajā slejā;* vērtīgu informāciju var saņemt Folkloras biedrības lapā - http://folklorasbiedriba.lv/, kur lielāko pasākumu ziņas ir lapas vidusdaļā, bet mazāki, vietēja mēroga pasākumi tiek aprakstīti kreisajā slejā zem nosaukuma "folkloras kopu pasākumi";

* tāpat derīgu ziņu lapa ir latviskās dzīvesziņas lapa - http://latviskadziveszina.lv/ - zem nosaukuma "Latviskā dzīvesziņa" ir idejas izklāsts, bet zem nosaukuma "Latviskā PaSaule" - notikumu, cilvēku, latviskās dzīvesziņas vietu karte - pie tam šīs kartes iedibinātāji Madis un Inese Krūzes labprāt gaida aktīvus novadu ļaudis, kas vēlas būt par novadu koordinātoriem un sākotnēji, piemēram, ievietot kartē ziņas, bet laika gaitā vini arī ir tie ļaudis, kuri ir kā novada informācijas avots, pie kuriem interesenti var vērsties un jautāt gan par norisēm, gan notikumiem konkrētajā novadā un apkārtnē. Karte patlaban tiek uzlabota un pilnveidota un tās jaunā versija vēl nav gatava, tāpēc tā šobrīd varbūt kādam šķiet diezgan nepilnīga (bet tas ir tikai laika jautājums);

* es par vērtīgu ziņu avotu uzskatu arī https://www.facebook.com/ - kur draugu un domubiedu vidū notiek nopietna informācijas apmaiņa. Arī šeit ir savas lapas Dievturu sadraudzei - https://www.facebook.com/Latvijas-Dievturu-Sadraudze-146521595375650/?fref=ts, gan Latvijas folkloras biedrībai - https://www.facebook.com/Latvijas-Folkloras-biedr%C4%ABba-237911606388927/?fref=ts, gan citām biedrībām un organizācijām. Ir arī lapa - DIEVTURI COMMUNITY  Maruta Voitkus-Lūkina ik pa laikam ieraksta kādu dainu latviešu vai angļu valodā ar mazu apceri.

* vēl viens vērtīgs zināšanu avots ir https://www.youtube.com/, kur iespējams noskatīties dažāda apjoma materiālus - gan lekcijas, gan koncertus... Arī šeit katrs atrod savus favorītus, kuriem sekot. Piemēram, minēšu Dzīvotprieka saiti - https://www.youtube.com/user/1080Latvija - arī šeit katram autoram ir iespēja pietekities par abonentu un saņemt e-pastā ziņas līdzko autrs ievietojis ko jaunu savā lapā. Tikpat derīgs ziņu avots ir https://www.youtube.com/user/wamsall, kur regulāri tiek ievietoti dažādu tautasdziesmu ieraksti un KrijaLv, kas ievieto dažāu latvisku pasākumu un koncertu ierakstus.... utt. - tādu es varētu saukt vēl daudz un sameklēt tieši sev derīgo un vajadzīgo, protams, ir mazliet darbiņš.
* protams, šīs nav vienīās vietnes, kur lūkot sev interesējošo - tādu ir daudz, - tā kā katrs var tiešām atras pats sev derīgāko, uzticamāko un labāko Lai mums izdodas!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru