piektdiena, 2013. gada 11. oktobris

4. konference ciklā Baltu sakrālais mantojums

VISUMS – ZEME – CILVĒKS

4. konference ciklā Baltu sakrālais mantojums

23. un 24. novembris, 2013 gads

viesnīca Islande Hotel, Ķīpsalas ielā 20, Rīgā, Latvijā

Sestdiena 23. novembris

9:00 – 9:50

REĢISTRĀCIJA

9:30 – 9:50
Muzikāls rīta cēliens
Vītolu ģimene
9:50 – 10:00
ATKLĀŠANA

10:00 – 11:30
Laika līniju ritmi un zīmes baltu kultūrā
Astrologs IVO PURIŅŠ
11:50 - 13:20
Mūsu tradīcija dabaszinātnieku noklusēto atklājumu gaismā
Dr.chem EDGARS ALKSNIS
13:20 – 14:20
PUSDIENAS

14:20 – 15:50
Spēka vārdi un ķermeņa spēks
Dr.hab.philo. JANĪNA KURSĪTE - PAKULE
16:10 – 17:40
Latviešu tikumība un dzīvesziņa
Mākslas zinātņu maģistrs, semiotiķis VALDIS CELMS
17:40 – 19:30
Diskusija „Kā veidot Latviju šodien?”(tēma tiek precizēta)
Konferences lektori, vadaANDREJS BROKS

Svētdiena 24. novembris
9:30 – 10:00
Muzikāls rīta cēliens
Kopa DELVE
10.00 –11.30
Sadzīviskā enerģētika
Rīkstnieks MĀRIS ZVAUNIS
11:50 – 13:20
Baltu zīmju spēks
Dziednieks, pirtnieksZIEDONIS KĀRKLIŅŠ
13:20 – 14:20
PUSDIENAS

14:20 – 15:50
Visuma "enerģijas" izpausmes uz Zemes un Latvijā
Lektors DAINIS OZOLIŅŠ
16:10 – 18:00
Maskošanās rituāli
AĪDA RANCĀNE un ANDRIS KAPUSTS
18:00
„Savvaļa” muzikāls priekšnesums sirds priekam
Kopa DELVE
       

VISUMS – ZEME – CILVĒKS
Konferences tēma:
Mūsu planēta ir radošs organisms. Tā ne vien dzīvo pilnvērtīgu dzīvi visumā, bet arī dāvā savu spēku visai radībai, kas mīt uz tās. Taču neviena organisma spēki nav neizsmeļami. Mūsu Zeme pārtiek no dažādos veidos uzņemtas enerģijas, gan citu būtņu veidotas, gan citu planētu izstarotas. Taču cilvēka uzdevums nav būt parazītam uz šīs planētas. Mēs ietilpstam enerģijas apmaiņas ciklā - veicam savus pienākumus saskaņā ar visuma likumiem.

Kas nosaka cilvēka, kā sugas attīstību uz Zemes?

Kāda nozīme ir dzīves veidam saskaņā ar dabas ritmu un vai neaizstājamas mūsu veselībai ir sadzīves ieražas un gadskārtu rituāli?

Cik nozīmīga kopējā attīstībā ir cilvēka un visuma spēku sadarbība dabas svētvietās?

Apzināsim laika pārbaudi izturējušu zināšanu un ieražu pārmantojamības nozīmību, atjaunosim un iedzīvināsim vērtību izpratni, kas devusi iespēju cilvēku kā dabas daļas pastāvēšanai šodienas Latvijas teritorijā ar tai raksturīgajiem dabas un ģeopolitiskajiem apstākļiem.

Konferences mērķis:

Stiprināt Latviešu tautas pašapziņu un pārliecību par stabilu pašnoteikšanos un izaugsmi esošajā Latvijas teritorijā Pasaules pārmaiņu kontekstā.

Rosināt tradicionālo kultūras vērtību izplatību un zināšanu sekmīgu pielietojamību katra indivīda identitātes, ģimenes un savstarpējo attiecību veidošanā un izkopšanā.

Sekmēt zinātnieku, nozaru profesionāļu, varas pārstāvju, nevalstisko organizāciju, izglītojošo iestāžu pārstāvju un uzņēmēju savstarpējo sapratni un sadarbību tradicionālās kultūras un vēstures padziļinātā izpētē un vienotību tautas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatvirzienu veidošanā.


Konferences un tās ietvaros rīkotās diskusijas uzdevumi:
· Formulēt kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību visas pasaules dzīvesziņas kontekstā.

· Apzināt apstākļus, kas kavē tradicionāla dzīves veida praksi Latvijā.
· Izzināt kā Latviešu tradicionālās kultūras, rituālu un ieražu izplatība veicināma arī Latvijā dzīvojošu citu tautību cilvēkos.

· Veidot prioritāri veicamu darbu virzienus tradicionāla dzīves uzskata izplatībai, izanalizēt to veiksmīgas realizācijas priekšnoteikumus.

· Sekmēt šādu konferenču un cita veida pieredzes apmaiņas pasākumu cikla regularitāti, ilgtspējību un daudzveidību visās Latvijas daļās.


Konferences mērķauditorija:
Latvieši un citu tautību Latvijas iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti savas personības izaugsmē caur nacionālās pašapziņas stabilizēšanu un tradicionālās dzīvesziņas pielietošanu ikdienā.

Plānots, ka konferencē piedalīsies aptuveni 200 dalībnieku.

Konferences formāts ir veidots tā, lai būtu iespējams iepazīties ar labo piemēru praksi, teorētiskajām zināšanām un jaunākajiem atklājumiem.

Konferences valoda:
Konferences valoda ir latviešu.

Konferences norises vieta un laiks:
Konference norisināsies 2013. gada 23. un 24. novembrī, viesnīcā Islande Hotel, Ķīpsalas ielā 20, Rīgā, Latvijā - http://www.islandehotel.lv/Latvian/kontakti.aspx


Reģistrēšanās konferencei organizatoru mājas lapā www.dzivotprieks.lv sākot ar 2013. gada 21.oktobri

Ciklā Baltu sakrālais mantojums sekmīgi noritējušas jau trīs konferences, kurās piedalījušies referenti ar sekojošiem priekšlasījumiem:

Janīna Kursīte ''Dzintars un baltu sakrālais mantojums''
Juris Urtāns "Latvijas pilskalni’’, ”Velna vietas Latvijā"
Rūta Muktupāvela
''Priekšstati par ļauno aci latviešu un lietuviešu tradicionālajā un mūsdienu kultūrā'', "Šamanisms un tā elementi baltu folklorā".
Ivars Strautnieks ''Latvijas reljefs un tā uzbūve'', ''Latvijas ģeoloģiskās attīstības vēsture''
Inese Krūmiņa ''Rituāla garīgie aspekti''
Solvita Lodiņa "Senlatviešu sadzīves sakralizācija", "Tradicionālās kultūras ilgtspēja mūsdienu garīgajā un sociālajā vidē"
Dainis Ozoliņš ''Latvijas svētvietas'', ''Latvijas svētība-ūdens”
Sarmīte Krišmane ''Dainu praktiskais pielietojums ikdienā''
Valdis Celms ''Baltu zīme telpā un laikā'', ”Baltu pašapziņa, jeb kur meklēt mūsu patieso spēku”
Valdis Muktupāvels ”Baltu kultūras telpa. Mīts vai realitāte?”, ''Baltu dabas svētnīcas semantisko slāņu skaniskā interpretācija''
Ludmila Kartunova ”Latvijas attīstības iespējas dabas katastrofu periodā”, ''Informācijas apmaiņa starp cilvēku un dabu Latvijas simbolos un ornamentos''
Jānis Ozols ''Zināmāko Latvijas svētvietu raksturojums un klasifikācija dažādu pētnieku interpretācijā. ''
Gunta Saule ''Dievturība 21.gadsimtā- reliģija vai dzīvesziņa?'', ”Dievturība, latviskā dzīvesziņa un riti mūsdienās”
Ilze Liepiņa ”Dainu dzīvības spēks”
Otto Ozols ”Latvieši. Nācijas izveidošanās. Vai noriets?”
Andris Ansis Špats ”Latvijas spēka vietu unikalitāte”Jānis un Dace Vītoli ”Dzīvot ar tēvzemi un tautas dziesmu sirdī”

Konferenci organizē:
DZIVOTPRIEKS.LV - interneta krājums dabiskas dzīves un Latviskās dzīvesziņas meklētājiem.

Sadarbībā ar:

Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS

www.dziveszinazaltis.blogspot.com

Papildus informācija būs pieejama konferences lapā: www.baltumantojums.lv

un organizatoru lapā: www.dzivotprieks

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru