pirmdiena, 2018. gada 27. augusts

Baltu Vienības uguņu sasauksme-2018. Aicinājums

22.septembris Latvijā un Lietuvā nes Baltu vienības dienas vārdu. Jau vairākus gadus baltu zemēs un vietās, kur balti un to pēcteči mīt, iededzam Vienības ugunis – notiek Baltu Vienības uguņu sasauksme. Tomēr baltu vienotībai ar divām valstīm, ar divām tautām ir par maz. Mēs, latvji, esam brāļu tautas ar igauņiem līdzīgi kā esam brāļu tautas ar lietuvjiem. Mūsos ir daļiņa somugru - līvu, igauņu, votu un citu tautu asiņu un igauņos un līvos ir daļiņa baltu. Mūsu kultūra un pasaules tvērums ir cieši saistīti un viens no otra iespaidoti – mēs esam asinīm un gēniem mijušies. 

Tālab arī Baltu Vienības dienas svētīšanai svarīgi piesaistīt arī Igauniju. Šogad, mūsu valstiskuma atjaunošanas un dibināšanas 100. gadskārtā tas ir jo īpaši nozīmīgi. 

Tāpēc, mīļie draugi latvieši - aiciniet savā pulkā un savā zemē Baltu Vienības uguņu sasauksmē iesaistīties arī brāļus igauņus!

Mēs, lietuvieši un latvieši aicinām šai rudenī un turpmākajos gados Baltu vienības ugunij pieslēgties arī igauņus, arī Igaunijas zemi un valsti. Mums ir viena, Baltijas jūra un mums ir viena uguns un viena saule. Mums ir svarīgi apzināties savu stiprumu. Katras atsevišķas tautas, katra atsevišķa cilvēka stiprumu un kopīgo spēku, kopīgo sparu, kopīgo vienību. Baltijas vienību. 

Mēs aicinām 22.septembra vakarā plkst. 20.00 iedegt Baltija Vienības uguņus savos pilskalnos, svētkalnos, citās nozīmīgās vietās. Aicinām vietējo kopienu līderus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un citviet saukt savējos kopā un daudzināt baltu vienotību un sadarbību. Izdziedāt sev un savām tautām un visām mūsu tautām svarīgās dziesmas. 

Baltu Vienības uguņu sasauksmes iedvesmotāji un kurētāji Lietuvā - www.aukuras.lt

Mums svarīgi zināt vienam par otru un savas uguņu vietas iezīmēt kopējā kartē - https://drive.google.com/open?id=146PvK2ZfQB9z7U1mAB05GuF3pXQ&usp=sharing

Par savām uguņu iedegšanas vietām lūgums paziņot kartes veidotājai Lindai Lemhenai e-pastā lindalindale@gmail.com

Pilnais Aicinājuma teksts – tulkojums no lietuviešu valodas - http://www.aukuras.lt/sasauka/lv/

Gunta Saule, 
Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS, valdes priekšsēdētāja, 
Baltu Vienības uguņu koordinatore Latvijā 
Tālr.: +371 27811297 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru