otrdiena, 2017. gada 1. augusts

RUDZU MĀRAS DAUDZINĀJUMS LOKSTENES SVĒTNĪCĀ 6. AUGUSTĀ

Latvijas dievtuŗi šo svētdien, 6. augustā, pulksten 16:00, Lokstenes svētnīcā daudzinās Rudzu Māru. Notikumu rīko organizācija PaSaule. Par Rudzu Mārām iesaukta tā diena, kad no jaunās rudzu ražas miltiem cep pirmo maizi. Visi dievtuŗi un interesenti mīļi lūgti piedalīties.

Daudzinājums ir dievtuŗu svētbrīdis; kā visi mūsu svētbrīži kopš indo-eiroiešu izcelšanās, tas iekļauj goda apģērbos tērpušos ļaužu draudzīgu sanākšanu, ieiešanu sakrālā telpā, paššķīstīšanos, dziedājumiem, skandējumiem, lasījumiem un kādas garīgi veldzējošas ziņas, sauktas dižrunas, noklausīšanos. Goda tērpam nav obligāti jābūt tautas tērpam.

Šajā daudzinājumā piedalīsies koklētājas Andas Ābeles vadītā kopa Laiva, pazīstamais ornitologs "Putnu Jānis" īstā vārdā Jānis Brikmanis, Valmieras dievtuŗu draudzes vadītājs Uldis Punkstiņš, Maizes mūzeja īpašniece un vadītāja Vija Kudiņa no Aglonas un Maruta Voitkus-Lūkina no dievsētas Birzes Ģibuļu pagastā uz Talsu robežas.

Dievtuŗi ir latvju cilšu senās dievestības godātāji. Lielu lomu viņu pasaules tvērumā ieņem dainas. Dievestība iekļauj tādas dievības kā Sauli, Dievu, Laimu, Pērkonu, Māru, Saulesmeitas un Dievadēlus, no kuŗiem pazīstamākais Jānis. Māra ir tā mātišķā dievība, kuŗa rūpējas par visu vielisko, kā pienu, medu, graudaugiem, šķiedraugiem un visu pārējo dzīvo radību. Dievības nav elki, bet cilvēka apziņas tēlaini projicējumi, kuŗi pauž dievišķo universā. Tās ir mūsu garīgais mantojums no senčiem.

Lokstenes svētnīcu dievtuŗiem uzcēlis un uzdāvinājis, kā arī to aprūpē Liepkalnu maiznīcas īpašnieks Dagnis Čākurs.

Svētnīca atrodas uz saliņas Daugavā aiz Liepkalnu maiznīcas pie Rīgas-Jēkabpils šosejas. Ar Rīgas-Jēkabpils autobusu, piestātne "Liepkalni"; ar Jēkabpils-Rīgas, piestātne "Klintaine". Liepkalni atrodas 6 km ziemeļu virzienā no Pļaviņām.

No Liepkalnu maiznīcas krasta uz saliņu un atpakaļ svētbrīža apmeklētājus pārcels kapteinis Māris no pulksten 15:30.

Informācija

Maruta Voitkus-Lūkina
2787 0089
mvoitkuslukins@gmail.com

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru