svētdiena, 2013. gada 1. septembris

Atnes savu liesmu kopējai ugunij!


BALTU VIENĪBAS UGUŅU SASAUKŠANĀS 2013 – 

BALTŲ VIENYBĖS UGNIES SĄŠAUKA 2013

Atnes savu liesmu kopējai ugunij!

2013. g. 22. septembrī plkst. 20.00–21.00, daudzinot Baltu vienības dienu, aicinām visus baltu pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē iesaistīties Baltu vienības uguņu sasaukšanās norisē un aizdegt ugunis kalnos, pilskalnos, svētkalnos un citās baltiem nozīmīgās vietās.

Foto: Laima Landmane
Pirms 777 gadiem, 1236.gada 22.septembrī, SAULES KAUJĀ tika izcīnīta vēsturiska uzvara. Senbaltu pēcteči, tagadējās Lietuvas un Latvijas teritorijās tolaik dzīvojošās baltu tautas - augštaiši, lietuvji un zemgaļi, pilnībā iznīcināja un sagrāva vācu „Zobenbrāļu Ordeni”. Tolaik, iepriekš vienojoties, Pilnmēnesī, Rudens saulgriežos, vēsturiskās kaujas priekšvakarā, ļaužu pulki sanāca no malu malām un iededza ugunis – kā zīmi citiem „mēs esam!”. Tā bija savas pasaules kārtības, savas dievestības un brīvestības apliecinājums.

Lietuvas seims un Latvijas saeima 2000.gada 18.maijā pieņēma Lēmumu - abās valstīs 22.septembris, Saules kaujas diena, tika pasludināta par Baltu Vienības dienu. 

Tagad jau gadu no gada notiek tā. Šīs kaujas pieminēšanai par godu un Baltu Vienību piesaucot tiek iedegtas ugunis. Uguns iedegšana vienā laikā ir VIENĪBAS zīme. Arī šodien mēs dodam apkārtējiem zīmi -"MĒS ESAM". MĒS ESAM – atbildīgi par savu zemi, par savu tautu, par savu valodu, par savām brāļu tautām! 

Sanākam kopā stiprie ļaudis! Kopīgi dziedātās lietuvju un latvju dziesmās daudzināsim mūsu senos kareivjus, viņu nesalaužamo gribu, gūsim iedvesmu tādai pat stiprai gribai arvien turēt savu baltu zemi, savu garīgo tēvzemi, dižu.

Foto: Indra Vitmane
Lai liesmo Baltu Vienības ugunis – PAR BALTU TAUTU VIENĪBU!

22.septembra vakarā, pulksten 20:00, apziņā, ka ugunis liesmo arī citos kalnos, kur balti mīt, iedegsim savos kalnos savu svēto liesmu, ieklausīsimies vēsturiskajā atstāstā, iegremdēsimies senā notikuma varenumā, lai tas mūsu dvēseles uzrunā un dziedāsim - atvērti un brīvi, kā brīva un garā stipra tauta dzied! Lai skan! Lai spars nākamībai!

Kopienas, organizācijas un atsevišķas personas, kas 22. septembrī plkst. 20.00–21.00 piedalīsies Baltu vienības uguņu sasaukšanās norisē, lūdzam par to paziņot, nosūtot ziņu uz adresi linda.lindale@gmail.com. Savā ziņojumā, lūdzu, norādīt vietu, kurā uguni iedegsiet, kā arī, kas to darīs, un savus kontaktus. 

Lietuviešu/latviešu saziņas jautājumus risinās un Baltu vienības uguņu vietas Latvijā kartē atzīmēs Linda Lemhena, e-pasts: linda.lindale@gmail.com, tālr. +371 29430689

Baltu Vienības uguņu kurētāji Latvijā - Latviskās dzīvesziņas centrs “ZALTIS”

Gunta Saule,
+371 28846708, 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru