trešdiena, 2012. gada 24. oktobris

Dzīvesziņa Katlakalnā


Latviskās Dzīvesziņas tikšanās jau trešo sezonu šogad Katlakalnā. Esam mēģinājuši šīs divas darbības sezonas runāt par tēmām, kas būtu pievilcīgas un saistošas mūsu Dzīvesziņas nodarbību klausītājiem, kuŗiem interesē tradicionālā kultūra un tautas gadiem krātā gudrība. Atrast ļaudis, kuŗus būtu interesanti un bagātinoši uzklausīt. Esam klausījušies Sibīrijas pētnieku stāstus un mākslinieku pieredzē un dzīves redzējumā, skatījušies filmas, gājuši rotaļās, dziedājuši un dejojuši, esam kopīgi svētījuši gadskārtu svētkus. Pie mums viesojušies dziedoši un dejojoši ļaudis no teju visiem Latvijas novadiem. Tātad kaut kas no novadu gudrības mūsu zināšanu apcirkņos satecējis. Katrs no viesiem savureiz mums devis ko vērtīgu, noderīgu un nopietnu.

Šai, trešajā sezonā darbosimies mazliet citādi: sanāksim pie kopīgas siltas un smaržīgas tējas tases, radīsim mums visiem iespēju satuvināties, sadraudzēties un visiem kopā tikties ar citiem radošiem ļaudīm, kuŗi ar savu dzīvesziņu un savām dziedāt, stāstīt, dejot- un vēl citām prasmēm nāks mūsu viesu pulkā. Veidosim savu, Katlakalna Dzīvesziņas kopienu, visi kopā!
Esam mainījuši tikšanās laikus – mūsu dienas šai sezonā būs sestdienas reizi mēnesī. Mēs neturēsimies pie kādas konkrētas sestdienas mēnesī un tomēr centīsimies par nākamo tikšanās reizi jums paziņot iespējami savlaicīgi.
Neliela nianse mūsu darbībā būs arī tā, ka šīs Dzīvesziņas nodarbības norisināsies sadarbojoties Katlakalna Tautas namam ar Latviskās Dzīvesziņas centru ZALTIS, kas ir dažādu tradicionālās kultūras biedrību un organizāciju apvienība. ZALTĪ ietilpst Latvijas Folkloras biedrība, Tradicionālās kultūras asociācija Ritava, kultūras un izglītības biedrība Talantu pilsēta, biedrības Tava skola un Lauku pirtnieki, kā arī Latvijas Dievtuŗu sadraudze un Folkloras informācijas centrs.
Tātad, pirmā šīrudens tikšanās notiks 27.oktobrī plkst. 15.00. Sarunas tēma – BALTICA atskaņas. Un ir tālab vien, ka šis bija Starptautiskā folkloras festivāla Baltica gads, un Katlakalna folkloras kopai RĀMUPE tā bija pirmā kopīgā Baltica. Šai Balticas atskaņu sarīkojumā būs sarunas, atmiņas, atziņas, pieredzējumi un dziesmas no šīgada, 25. Starptautiskā folkloras festivāla Baltica, un arī no Balticas sākuma gadiem – 1987.gadā Lietuvā un 1988.gadā Latvijā. Mūsu viesu pulkā būs Latvijas TV režisore, savulaik iknedēļas folkloras raidījumu Klēts vadītāja Ieva Freinberga, kuŗa savā televīzijas režisores pieredzē ir ļoti daudz radījusi un iepazītinājusi skatītājus ar folkloras kustību, ar folkloras kopu veikumu. Viesos būs arī Rīgas folkloras kopu GRODI un SKANDINIEKI dalībnieki, kuŗu vidū ir tādi, kas pieredzējuši, gan pirmos, gan vēlākos festivālus, kā arī Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE, kuŗai kā kopai šis bija pirmais kopīgais festivāls Baltica.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru